Infuzní terapie O krok napřed

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Intravenózní podávání léků hraje v péči o pacienty významnou úlohu

Infuzní léčba je léčba nitrožilně podávanými infuzními roztoky. Jejím cílem je pacienta uzdravit nebo zlepšit jeho zdravotní stav. V závislosti na typu onemocnění může infuzní roztok obsahovat příslušné aktivní farmaceutické přísady (léčiva).  

Složení roztoku definuje stanovený druh léčby: například úkolem tekutinové léčby je podat větší množství vody a elektrolytů při ztrátě cirkulujícího objemu v důsledku velkého krvácení, dehydratace nebo šoku. Jiným příkladem může být antiinfekční léčba, tj. léčba pacientů s bakteriální či mykotickou infekcí pomocí infuzních roztoků obsahujících antibiotika nebo antimykotika.

Produktové portfolio

Klinické procesy v infuzní léčbě

Efektivní léčba vyžaduje řadu různých kroků, provedených ve správném pořadí. Léčba mívá často speciální aspekty, kterým je nutno věnovat zvláštní pozornost. Zahrnuje různé postupy a odpovědnosti. Pro zajištění optimální účinnosti a bezpečnosti celého léčebného procesu je třeba zohlednit a dodržet všechny důležité kroky. Pokud jde o infuzní léčbu, jedná se o následující kroky:

Předpis léků

Lékař stanoví pro každého pacienta vhodný způsob léčby, předepíše příslušnou medikaci a pošle objednávku. Společnost B. Braun nabízí širokou škálu injekčních přípravků a softwarových řešení usnadňujících předpisování léků a kontrolu kompatibility.  Naše léčebné přípravky dodáváme v inovativních obalech (kontejnerech) a stali jsme se tak průkopníky ve výrobě semirigidních infuzních lahví a přípravků k přímému použití („ready-to -use“). 

 

 

Cévní vstupy

Vpravení injekčně podávaného léku do těla pacienta vyžaduje parenterální vstup. Ve většině případů je jím kanyla zavedená do periferní žíly, může to však být i centrální žilní katétr nebo implantabilní podkožní port (komůrka). Společnost B. Braun vynalezla „braunylu“, a od té doby se tak stala průkopnicí a inovátorkou periferních žilních katetrů a bezpečnostních intravenózních kanyl. V současnosti nabízíme širokou řadu všech typů žilních i arteriálních kanyla a katétrů, určených pro bezpečný cévní přístup jak periferní, tak i centrální.     

Příprava

Řada injekčních léků není k dispozici ve formě určené k přímému podání („ready-to-use“). Musí se  před použitím naředit, natáhnout do injekční stříkačky nebo promíchat. Společnost B. Braun nabízí široké portfolio výrobků pro všechny způsoby přípravy nitrožilních léčiv, u kterých vždy klade důraz na bezpečnost na první místo. 

Podávání léčiv

Podávání léčiv infuzemi vyžaduje infuzní systémy, složené ze zdravotních prostředků. Tyto systémy se musí sestavit, napojit a propláchnout podle plánovaného druhu léčby. B. Braun je tím nejvhodnějším partnerem pro všechny způsoby a cesty aplikace léčiv, bez ohledu na to zda používáte gravitační, objemové nebo injekční pumpy. Nejdůležitější je vždy bezpečnost. Jednotlivé části infuzních zařízení od společnosti B. Braun – od infuzních setů přes infuzní linky, filtry, ventily a injekční porty – umožňují vytvořit bezpečný a dokonale kompatibilní infuzní systém.

Propuštění pacienta 

V některých případech je nezbytné podávat pacientům nitrožilní léky a přípravky i po ukončení hospitalizace např. parenterální výživu nebo léky proti bolestem. Koncept péče o pacienta propouštěného z nemocnice se zaměřuje na pokračování léčby v ambulantních podmínkách, řídí a optimalizuje předání pacienta ze zdravotnického zařízení do domácí ošetřovatelské péče. B. Braun disponuje bohatými zkušenostmi ve všech oblastech zdravotnictví, od nemocnic až po ambulantní sféru.  Stává se  tak dokonalým partnerem pro řízení přechodu do domácí péče také v oblasti infuzní léčby. 

Aplikace ke stažení v angličtině