Spaceplus & OnlineSuiteplus Pokročilý, Nadčasový, Digitalizovaný

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Více než infuzní pumpa – Ekosystém Spaceplus

big data in healthcare

Systém Spaceplus nepředstavuje pouze novinku v oblasti infuzní techniky. V kombinaci s OnlineSuiteplus jsme vytvořili celý ekosystém, který nabízí veškeré výhody v podobě konektivity techniky a správy dat.
Jedná se o standardizovanou datovou komunikaci, cloudové aplikace, přednastavené terapie, správu infuzní techniky v nemocnici a flexibilní aktualizace softwaru a knihovny léčiv, včetně většího komfortu pro obsluhující personál a oddělení zdravotnické techniky.
Ekosystém Spaceplus a OnlineSuiteplus přispívá k tomu, aby byly nemocnice bezpečnější a více orientované na pacienta. Celý systém je inteligentní a pokročilý.

Vítězný design

spaceplus design award winner

Jsme velice hrdí na to, že ergonomie systému Spaceplus a jeho uživatelsky jednoduchá a intuitivní obsluha přesvědčily členy poroty prestižního ocenění The red dot- and iF award – 2021. Toto a všechna další ocenění za design systému Spaceplus jsou vynikajícím zhodnocením práce našich inženýrů z vývojového týmu.

OnlineSuiteplus network in hospital

OnlineSuiteplus

Díky propracovanému systému šifrování dat nastavuje Systém Spaceplus & OnlineSuiteplus nový standard v oblasti konektivity a kybernetické bezpečnosti.

Integrací infuzní techniky prostřednictvím WiFi do nemocniční informační sítě je veškerá související dokumentace infuzní terapie bezproblémová a stává se neodmyslitelnou součástí inteligentních nemocnic.

OnlineSuiteplus a možnost snadného volitelného připojení softwaru
B. Braun Healthcloud představují jedinečný zdroj dat pro neustálé zvyšování kvality.

spaceplus infusion pump system

Spaceplus

Studie ukázaly, že infuzní technika je zapojena do 35–60% z odhadovaných 770 000 nežádoucích příhod (AED), ke kterým každoročně dochází ve zdravotnických zařízeních.1

S naším novým infuzním systémem dochází ke snižování medicínských pochybení díky jedinečné softwarové a hardwarové architektuře. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní je zaučení obsluhy velmi snadné. Systém zároveň poskytuje vysokou kvalitu zapříčiněnou svou spolehlivostí, přesností a odolností.

 

Spaceplus pokrývá veškerou známou škálu infuzních terapií dospělých pacientů, stejně tak je vhodným systémem pro oddělení neonatologie a pediatrie pro podání mimo jiné parenterální/enterální infuze a léčbu bolesti. 

Systém umožnuje bezproblémové a bezpečné podávání léčiv při transportu pacienta.

5 výhod systému Spaceplus & OnlineSuiteplus

Spaceplus v kombinaci s OnlineSuiteplus je digitalizovaný infuzní systém pro nemocnice, které chtějí svým pacientům nabídnout individuální a bezpečnou infuzní terapii s maximálním množstvím léčebných postupů.

Díky pokročilému přístupu k maximální kybernetické bezpečnosti a snadné implementaci do nemocničního informačního systému s nejmodernější standardizovanou datovou komunikaci je systém Spaceplus jedinečným digitálním řešením pro zdravotnický sektor.

Unikátní design zajištující odolnost se zaměřením na kvalitu přístrojů a jedinečná ochrana proti vlhkosti (IP 44: ochrana proti stříkající vodě), kterou personál ocení zejména při čištění a dezinfekci, vede k optimalizaci stability a snížení nákladů za technický servis.

Mimořádná přesnost dávkování lineárního dávkovače a infuzní pumpy, zejména při nízkých rychlostech, přináší nový standard v infuzní terapii.

Bezpečí pacienta a obsluhujícího personálu jsou pro nás na prvním místě.
Intuitivní a dotykové rozhraní s navigačním systémem usnadňuje personálu obsluhu přístroje a nastavení léčebné terapie ve stresových situacích.

Integrovaná knihovna léčiv s bezpečnostními limity léčiv, podporují jistou standardizaci léčebných terapií a zachovávají vysokou flexibilitu specifických pacientských profilů a oddělení.

Integrovaná WiFi v kombinaci s obousměrným komunikačním rozhraním HL7-IHE zajišťují bezproblémovou datovou komuniukaci s nemocničními informačními systémy. Systémy správy osobních údajů pacienta (PDMS) zodpovídají za datovou komunikaci při běžných činnostech, zahrnující použití přístrojů v dokovací stanici  Spaceplus Station u lůžka pacienta nebo při nezbytném transportu pacienta.

Vždy zaručí aktuálnost vašeho systému Spaceplus.

Manuální update softwarů a knihovny léčiv systému trvají příliš dlouhou a jsou velmi náročné, protože je nezbytné shromáždit veškerou techniku k provedení aktualizace biomedicínským inženýrem, což značně naruší klinické pracovní procesy oddělení.

Proces vzdálené aktualizace OnlineSuiteplus prostřednictvím nemocniční informační sítě zajistí, že je možné provést tento úkon jediným kliknutím.

Systém Spaceplus & OnlineSuiteplus provádí šifrování za účelem ochrany citlivých osobních údajů pacienta. Díky tomu nemalou měrou napomáhá se zvýšením kybernetické bezpečnosti nemocnice

Více informací o infuzních pumpách Spaceplus - kontakt

Chcete nás kontaktovat přímo? Vyberte si kontakt dle Vašeho regionu >>> ZDE
 

REFERENCE:

1 Van der Wal Y. A Datadriven Feasibility Study on Silent Pumps: Applying CRISP-DM in a Knowlege Discovery Process. Universiteit Utrecht 2017.

Právní informace

Spaceplus Perfusor® je zdravotnický prostředek. Jedná se o přenosný lineární dávkovač, který se používá v kombinaci se schválenými stříkačkami a příslušenstvím. Přístroj je určen k použití u dospělých, dětí a novorozenců pro přerušované nebo kontinuální podávání parenterálních nebo enterálních tekutin, léčiv, krve a krevních produktů klinicky schválenými cestami podání. Těmito cestami podání jsou cesty intravenózní, intraarteriální, podkožní, epidurální a enterální. Kvalifikovaný lékařský odborník musí na základě technických údajů přístroje schválit přístroj jako vhodný pro předpis dané infuze a cestu podání. Spaceplus Perfusor® je určen k použití vyškoleným zdravotnickým pracovníkům ve zdravotnických zařízeních, v prostředí ambulantní a domácí péče i v lékařských situacích při pozemní a letecké dopravě (sanitky, letecké ambulance s pevnými i točivými křídly). Použití zařízení Spaceplus Perfusor® závisí na podmínkách prostředí uvedených v technických údajích. Podmínky skladování jsou uvedeny v technických údajích. Kontraindikace jsou dány kontraindikacemi podávaného léčivého přípravku. Použití dávkovače Spaceplus Perfusor® nemá žádné implicitní kontraindikace.

Spaceplus Infusomat® je zdravotnický prostředek. Jedná se o přenosnou volumetrickou infuzní pumpu, která se používá v kombinaci se schválenými infuzními linkami a příslušenstvím. Přístroj je určen k použití u dospělých, dětí a novorozenců pro přerušované nebo kontinuální podávání parenterálních nebo enterálních tekutin, léčiv, krve a krevních produktů klinicky schválenými cestami podání. Těmito cestami podání jsou cesty intravenózní, intraarteriální, podkožní, epidurální a enterální. Kvalifikovaný lékařský odborník musí na základě technických údajů přístroje schválit přístroj jako vhodný pro předpis dané infuze a cestu podání. Spaceplus Infusomat® je určen k použití vyškoleným zdravotnickým pracovníkům ve zdravotnických zařízeních, v prostředí ambulantní a domácí péče i v lékařských situacích při pozemní a letecké dopravě (sanitky, letecké ambulance s pevnými i točivými křídly). Uživatel musí být pro používání zařízení vyškolen. Použití zařízení Spaceplus Infusomat® závisí na podmínkách prostředí uvedených v technických údajích. Podmínky skladování jsou uvedeny v technických údajích. Kontraindikace jsou dány kontraindikacemi podávaného léčivého přípravku. Použití zařízení Spaceplus Infusomat® nemá žádné implicitní kontraindikace.

Spaceplus Station a Spaceplus Cover jsou zdravotnické prostředky. Dokovací systém Spaceplus umožňuje připevnění, napájení, datovou komunikaci a centrální alarm až pro 24 pump Spaceplus v prostředí léčby jednoho pacienta. Dokovací systém Spaceplus tvoří nejméně jedna stanice Spaceplus Station, jeden kryt Spaceplus Cover a volitelně datový modul. Dokovací systém Spaceplus může obsahovat až 6 sestavených stanic Spaceplus Station. Ty lze sestavit do jednoho, dvou nebo tří stanic, které jsou od sebe odděleny. Každá stanice musí být doplněna krytem Spaceplus Cover. Každá stanice Spaceplus Station může pojmout kombinaci 4 pump Spaceplus. Prostředím pro použití jsou zdravotnická zařízení, která vyhovují podmínkám pro¬středí uvedeným v technických údajích. Stanice Spaceplus Station je určena k použití ve specifikovaném prostředí při stacionár¬ním provozu a mobilitě v rámci nemocnice.

Výše zmíněný zdravotnický prostředek smí používat pouze vyškolený personál. Školení o používání tohoto zařízení musí poskytnout osoba pověřená společností B. Braun. Před použitím zdravotnického prostředku z generace Spaceplus si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití nechte vždy uložený v blízkosti organizačního systému. Veškeré závažné incidenty, ke kterým v souvislosti s tímto výrobkem dojde, je nutné oznámit společnosti B. Braun a příslušnému orgánu v zemi, kde se výrobek používá. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Tento katalog obsahuje informace o následujících produktech: Space Plus Accessories. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.