OncoSafety Remote Control® Bezpečné podávání chemoterapie

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Současné problémy při podávání chemoterapeutických léků

Rakovina je jednou z hlavních příčin úmrtí v celosvětovém měřítku. Navíc chyby při preskripci, přípravě a podávání cytostatik mohou mít závažné důsledky a vést k poškození pacienta. Studie ukazují, že chyby v medikaci stojí za vysokým procentem, ne-li za většinou všech lékařských pochybení a nehod vedoucích k úmrtím.1 Obzvláště závažné důsledky mají medikační chyby v onkologii.

Více informací o možných rizicích chemoterapeutických postupů najdete v odkazu: Medicínské pochybení v chemoterapii

Jak chemoterapii podávat co nejbezpečněji?

OncoSafety Remote Control® zajišťuje digitálně řízenou, kontrolovanou a dokumentovanou onkologickou léčbu a chemoterapii. Redukuje riziko pro onkologické pacienty a pomáhá onkologickým sestrám nedopouštět se chyb v jednotlivých krocích preskripce, přípravy nebo podávání cytostatik. Dále také zaručuje plnou sledovatelnost a kompletní proces dokumentace. OncoSafety Remote Control® je integrován do nemocničního softwaru pro předepisování léků, všechna data o léčbě odesílá do systému pro transparentní a včasnou komunikaci.

Validace všech kroků preskripce, přípravy a podávání nám dává záruku, že “podáváme správný léčivý přípravek správnému pacientovi ve správném pořadí, dávkování a průtoku,” říká doktor Jordi Nicolás Picó, ředitel nemocniční lékárny Fakultní nemocnice Mútua Terrassa ve Španělsku.

Bezpečnost a sledovatelnost podávání onkohematologických léků

OncoSafety Remote Control®

Bezpečnost a sledovatelnost podávání onkohematologických léků

OncoSafety Remote Control® je technologie, která podporuje ošetřování během podávání onkohematologických léčivých přípravků. OncoSafety Remote Control® dostává z nemocničního informačního systému (NIS) každý den informace o léčebných přípravcích, které má sestra podat každému z pacientů.  Informace z NIS obsahují podmínky pro podávání léků jako např. jméno pacienta, rychlost, objem, čas, pořadí podání… atd. Ošetřující personál bude při podávání léčivých přípravků postupovat podle pokynů, které v elektronické podobě obdrží od NIS, dodrží dané pořadí/sled zadané do NIS a předejde  tak medikačním chybám a zajistí celkovou sledovatelnost. Bezdrátová zařízení OncoSafety Remote Control® se čtečkami čárových kódů sestrám spárují pacienta a chemoterapeutický lék/pořadí podle souboru informací v NIS. OncoSafety Remote Control® potom obdrží informace (jako objem infúze a časový průběh) ze softwaru infuzní pumpy a vytvoří záznam. Sestry také mohou zaznamenat vedlejší účinky zjištěné během léčby.

Výhody

Bezpečnost

 • Za pomoci wifi automaticky přenáší do infuzní pumpy bezpečné rozsahy průtoků. Není třeba do pumpy manuálně zadávat parametry infuze
 • Definuje minimální množství cytostatik, které je třeba podat
 • Prostřednictvím terminálu PDA jednoznačně identifikuje léky, které mají být podány
 • Kontroluje hladinu tlaku u léčivých přípravků s vyšší viskozitou
 • Údaje z preskripce odesílá automaticky do pumpy
 • Podává příslušný lék určenou rychlostí
   

Sledovatelnost

 • Řídí podávaný objem všech použitých léčivých přípravků
 • Registruje nastavené průtoky podávání během léčby
 • Zobrazuje začátek, konec a dobu trvání každé léčby
 • Registruje podanou dávku každého léku
 • Vizualizuje stav léčby každého pacienta
 • PDA umožňuje registraci nežádoucích účinků léčivých přípravků a extravazace  
 • Dává přístup do pacientovy historie podávání léčivých přípravků                           

 

S OncoSafety Remote Control® teď “máme nástroj dalšího digitálního zabezpečení  kvantitativní i kvalitativní kontroly chemoterapie, který nám všem dává dříve nepoznaný pocit bezpečí a spokojenosti,” potvrzuje Barbara Boyeras Vallespi, nemocniční lékárnice Fakultních nemocnic Balearic Islands, v Palma de Mallorca, Španělsko.

Header_nummeriert

Proces skenování pěti bodů pro chemoterapii

Onkologická sestra naskenuje pět čárových kódů PDA terminálem OncoSafety Remote Control® a zařízení ji provede všemi kroky bezpečného podání chemoterapeutika.

Krok 1: Sestra naskenuje identifikační náramek pacienta. Na PDA se zobrazí jméno pacienta a jeho léčba.

Krok 2: Sestra naskenuje svou identifikační kartu. Na PDA se zobrazí celé jméno osoby, která provede infuzi léčivého přípravku.

Krok 3: Sestra naskenuje místo (křeslo, lůžko). Na obrazovce PDA se zobrazí místo, kde je pacientovi podána léčba.

Krok 4: Sestra naskenuje pumpu. Zobrazí se název infuzní pumpy, kterou bude podán léčivý přípravek. Do automatického programovacího portu pumpy jsou odeslány informace vložené softwarem pro předepisování léků.

Krok 5: Sestra naskenuje medikaci. Na PDA se zobrazí název chemoterapeutika a průvodní informace.

Po naskenování pěti bodů zvolí onkologická sestra správný žilní přístup a prostředctvím PDA zahájí infuzi. Po zahájení infuze pumpa odešle informaci o terapii zpátky do systému OncoSafety Remote Control®. Tím se uzavře cyklus farmakologické léčby včetně hladkého průběhu dokumentace celého systému. 

 

Ohlasy zákazníků

 • Dr. Luis Ciera

  Head Medical Oncology-Hemathology Dept. Mútua de Terrassa University Hospital

 • Dr. Jordi Nicolás

  Head Hospital Pharmacy Dept. Mútua de Terrassa University Hospital

 • Maria Teresa Marañés

  Daily Hospital Nurse Oncology-Hemathology Dept. Mútua de Terrassa University Hospital

 • Maya Recio

  Patient

Přejete-li si předvedení OncoSafety Remote Control® ve vašem zařízení, vyplňte, prosím, tento formulář.

Brzy se s vámi spojí odpovědný prodejce B. Braun.

Požádejte o prezentaci produktu

Přejít na kontaní formulář
Reference

1 Ford et al (2006): Study of Medication Errors on a Community Hospital Oncology Ward. Journal of Oncology Practice, 2006, 2 (4), 149-154. available at: https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/jop.2006.2.4.149; accessed 05-06-2019.

Právní informace

Právní informace

Systém infuzní odměrné pumpy Infusomat® Space je zdravotnický prostředek, který obsahuje externí přenosnou elektronickou infuzní odměrnou pumpu a příslušenství pumpy. Systém je určen pro použití u dospělých, dětí a novorozenců k intermitentnímu nebo kontinuálnímu parenterálnímu nebo enterálnímu podávání tekutin klinicky schválenými cestami pro podání. K těmto cestám patří mimo jiné podání intravenózní, rektální/epidurální a enterální. Systém se používá k podání léků indikovaných k infuzní léčbě, včetně, ale nikoli výlučně, koloidů a krystaloidů, sedativ, krve a krevních součástí, celkové parenterální výživy (TPN); tuků a enterálně podávaných tekutin. Systém infuzní odměrné pumpy Infusomat® Space je určen k použití školenými zdravotnickými pracovníky ve zdravotnických zařízeních, při domácí léčbě, u ambulantních pacientů a v prostředí zdravotnického transportu.

Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.