adekvátní řešení léčby bolesti

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Před, během i po operaci

Chirurgické a jiné invazivní zákroky i následné pooperační období se kromě anestezie neobejdou bez dostatečné léčby bolesti. Aby bylo možné v perioperační péči účinně zvládnout bolest při snížené spotřebě opiátů (a tedy i jejich slabších vedlejších účincích), vzrůstá význam multimodální analgetické strategie. Celkovou anestezií a běžné analgetické postupy nahrazuje ve stále větší míře kombinace regionální a místní anestezie, jako jsou neuroaxiální blokády (spinální či epidurální), regionální nervové bloky nebo přímá infiltrace rány.

Postupy v léčbě bolesti

Metody regionální anestezie významně zlepšují výsledky celého procesu léčby.  Pokud jde o léčbu bolesti, jedná se o následující kroky:

Ordinace

Vhodný přístup k anestezii a analgezii je třeba zvolit podle základního onemocnění a/nebo plánovaného operačního postupu, stejně jako na základě zdravotního stavu i preferencí pacienta. Např. v porodnictví se císařský řez nejčastěji provádí ve spinální anestézii, zatímco epidurální anestezie se používá k úlevě od bolesti při vaginálním porodu. Kombinace celkové a regionální anestezie může být vhodná pro pacientky s komplikacemi. Lékaři tak mohou okamžitě reagovat na neočekávané situace. Plánované výkony, zejména na horních a dolních končetinách, bývají nejvhodnější pro regionální anestezii, např. neuroaxiální blokády a/nebo periferní nervové blokády pro náhradu kolenního kloubu. Kontinuální infuze rány lokálním anestetikem představuje metodu volby v pooperační péči, např. k léčbě bolesti po císařském řezu.

Cesty podání a přístupy

Pro aplikaci anestetik a analgetik se nabízí celá škála přístupů a cest podání: k celkové anestezii metodou TIVA (totální intravenózní anestezie) zpravidla stačí jen periferní žilní přístup. K dlouhodobé sedaci je lépe využít zavedený centrální žilní katetr. Neuraxiální blokády samy o sobě vyžadují přístup do páteřního kanálu, zatímco u periferní nervové blokády se musí jehla nebo katetr zavést do cílové tkáně nebo do blízkosti příslušného periferního nervu. Katetry používané k přímému proplachu ran lokálním anestetikem se zavádějí přímo do vazivové tkáně v místě operace. 

Příprava

Příprava anestetik a analgetik závisí zejména na zvolené anestetické metodě. Je třeba vybrat přípravek, pomůcky a přístrojové vybavení (např. ultrazvukový přístroj a nervový stimulátor), vhodné pro příslušný druh anestezie. Praktickou a bezpečnější eventualitu mohou představovat speciální sady (kity), které obsahují všechno potřebné vybavení pro konkrétní anestetický postup.

Pokud není k dispozici žádný přípravek k přímému použití (“no ready-to-use drug container option”), budou k přípravě zapotřebí kromě výše popsaného ještě aplikační pomůcky, jako injekční stříkačky nebo elastomerní pumpy. Například propofol se dodává ve skleněných injekčních lahvičkách a musí se proto natáhnout do stříkačky. Je přitom třeba brát v úvahu i riziko výskytu pevných skleněných částic nebo kontaminace.

Součástí přípravy anestezie je také správná poloha pacienta. Ta je předpokladem úspěšného zavedení jehel a katetrů při neuroaxiální nebo periferní nervové blokádě. 

Podání

Jak již bylo řečeno výše, anestezie nebo analgezie závisí do značné míry na zvoleném přístupu: podání TIVA usnadňují “inteligentní” pumpy a algoritmy TCI (Target Controlled Infusion).

Zásadní podmínkou co nejlepšího účinku regionální anestezie je nalézt správný bod a cestu podání do těla pacienta.

  • Technologie „Flashback“ pro periferní žilní kanyly a spinální jehly.
  • Zavedení centrálních žilních katetrů pod kontrolou ultrazvukem a EKG.
  • Metoda ztráty odporu (loss-of-resistance) při epidurální anestezii
  • Technika trojí monitorace pomocí ultrazvuku, nervové stimulace a injekčního (vstřikovacího) tlaku při blokádách periferních nervů

Propuštění z nemocnice

Časná pooperační mobilizace, rozhodujícím způsobem ovlivňuje výsledek léčby a možnost propuštění z nemocnice. Existují účinné metody, jak pokračovat v léčbě bolesti i v tomto období: kontinuální periferní nervové bloky, katetry pro proplachování rány lokálním anestetikem nebo přenosné jednorázové elastomerní pumpy umožňují dostatečně tlumit bolest i v domácích podmínkách.

Aplikace ke stažení v angličtině

RKU Tutorial Compact
iTunes preview

Kontakty

MUDr. František Vojík
Manažer pro obchod a marketing Divize Hospital Care
Mgr. Iveta Hermanová
Produktový specialista pro IV léčiva, ředění léčiv a PV, aplikace cytostatik, Market Access
Mgr. Jitka Suchá
Produktový specialista pro enterální výživu
Plzeňský, Vysočina, VFN Praha, FNKV
Mgr. Radek Rieger
Produktový specialista pro enterální výživu, aplikační materiál Micrell
Jihomoravský, Pardubický, Královehradecký
MVDr. Tomáš Hanák
Produktový specialista pro parenterální výživu
Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský
Praha (UPMD, UHKT, Homolka, ÚVN, FTN, IKEM) Středočeský, Jihočeský
V případě dotazů prosím kontaktujte naše obchodní zástupce.
B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20
14800 Praha 4
Česká republika