adekvátní řešení léčby bolesti

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Před, během i po operaci

Chirurgické a jiné invazivní zákroky i následné pooperační období se kromě anestezie neobejdou bez dostatečné léčby bolesti. Aby bylo možné v perioperační péči účinně zvládnout bolest při snížené spotřebě opiátů (a tedy i jejich slabších vedlejších účincích), vzrůstá význam multimodální analgetické strategie. Celkovou anestezií a běžné analgetické postupy nahrazuje ve stále větší míře kombinace regionální a místní anestezie, jako jsou neuroaxiální blokády (spinální či epidurální), regionální nervové bloky nebo přímá infiltrace rány.

Postupy v léčbě bolesti

Metody regionální anestezie významně zlepšují výsledky celého procesu léčby.  Pokud jde o léčbu bolesti, jedná se o následující kroky:

Ordinace

Vhodný přístup k anestezii a analgezii je třeba zvolit podle základního onemocnění a/nebo plánovaného operačního postupu, stejně jako na základě zdravotního stavu i preferencí pacienta. Např. v porodnictví se císařský řez nejčastěji provádí ve spinální anestézii, zatímco epidurální anestezie se používá k úlevě od bolesti při vaginálním porodu. Kombinace celkové a regionální anestezie může být vhodná pro pacientky s komplikacemi. Lékaři tak mohou okamžitě reagovat na neočekávané situace. Plánované výkony, zejména na horních a dolních končetinách, bývají nejvhodnější pro regionální anestezii, např. neuroaxiální blokády a/nebo periferní nervové blokády pro náhradu kolenního kloubu. Kontinuální infuze rány lokálním anestetikem představuje metodu volby v pooperační péči, např. k léčbě bolesti po císařském řezu.

Cesty podání a přístupy

Pro aplikaci anestetik a analgetik se nabízí celá škála přístupů a cest podání: k celkové anestezii metodou TIVA (totální intravenózní anestezie) zpravidla stačí jen periferní žilní přístup. K dlouhodobé sedaci je lépe využít zavedený centrální žilní katetr. Neuraxiální blokády samy o sobě vyžadují přístup do páteřního kanálu, zatímco u periferní nervové blokády se musí jehla nebo katetr zavést do cílové tkáně nebo do blízkosti příslušného periferního nervu. Katetry používané k přímému proplachu ran lokálním anestetikem se zavádějí přímo do vazivové tkáně v místě operace. 

Příprava

Příprava anestetik a analgetik závisí zejména na zvolené anestetické metodě. Je třeba vybrat přípravek, pomůcky a přístrojové vybavení (např. ultrazvukový přístroj a nervový stimulátor), vhodné pro příslušný druh anestezie. Praktickou a bezpečnější eventualitu mohou představovat speciální sady (kity), které obsahují všechno potřebné vybavení pro konkrétní anestetický postup.

Pokud není k dispozici žádný přípravek k přímému použití (“no ready-to-use drug container option”), budou k přípravě zapotřebí kromě výše popsaného ještě aplikační pomůcky, jako injekční stříkačky nebo elastomerní pumpy. Například propofol se dodává ve skleněných injekčních lahvičkách a musí se proto natáhnout do stříkačky. Je přitom třeba brát v úvahu i riziko výskytu pevných skleněných částic nebo kontaminace.

Součástí přípravy anestezie je také správná poloha pacienta. Ta je předpokladem úspěšného zavedení jehel a katetrů při neuroaxiální nebo periferní nervové blokádě. 

Podání

Jak již bylo řečeno výše, anestezie nebo analgezie závisí do značné míry na zvoleném přístupu: podání TIVA usnadňují “inteligentní” pumpy a algoritmy TCI (Target Controlled Infusion).

Zásadní podmínkou co nejlepšího účinku regionální anestezie je nalézt správný bod a cestu podání do těla pacienta.

  • Technologie „Flashback“ pro periferní žilní kanyly a spinální jehly.
  • Zavedení centrálních žilních katetrů pod kontrolou ultrazvukem a EKG.
  • Metoda ztráty odporu (loss-of-resistance) při epidurální anestezii
  • Technika trojí monitorace pomocí ultrazvuku, nervové stimulace a injekčního (vstřikovacího) tlaku při blokádách periferních nervů

Propuštění z nemocnice

Časná pooperační mobilizace, rozhodujícím způsobem ovlivňuje výsledek léčby a možnost propuštění z nemocnice. Existují účinné metody, jak pokračovat v léčbě bolesti i v tomto období: kontinuální periferní nervové bloky, katetry pro proplachování rány lokálním anestetikem nebo přenosné jednorázové elastomerní pumpy umožňují dostatečně tlumit bolest i v domácích podmínkách.

Aplikace ke stažení v angličtině

RKU Tutorial Compact
iTunes preview