Celková intravenózní anestezie (TIVA)

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Celková intravenózní anestezie se systémem Spaceplus

Celková intravenózní anestezie (Total Intravenous Anesthesia - TIVA) je technika celkové anestezie, která využívá kombinaci látek podávaných za pomoci lineárního dávkovače výhradně intravenózní cestou bez použití inhalačních látek (plynová anestezie).1

Pro použití TIVA existují pádné důvody v případě určitých pacientů, kdy je podání inhalačních anestetik nemožné nebo nevýhodné. Stejně tak se jedná o metodu, která je využívána v případech, kdy tradiční systémy podávání anestetik nejsou možné, nebo je toto podání nepraktické. Systém TIVA může v mnoha případech proces zefektivnit a pro pacienta učinit výhodnějším.

Intuitivní grafická vizualizace TCI

Naše infuzní systémy Spaceplus Perfusor® zobrazují stav anestezie prostřednictvím barevného grafického přehledu, který je pro ošetřující personál uživatelsky přívětivý, přehledný a jednoduše čitelný. Uživatelské rozhraní lze flexibilně přizpůsobit konkrétním nastavením TCI a snížit tak počet kroků nutných pro nastavení přístroje.

Cíleně řízená infuze pomocí infuzních systémů

Cíleně řízená infuze (Target Controlled Infusion - TCI) je standardizovaná infuzní technika pro podávání opioidů, propofolu a dalších anestetik v anestezii.

Cíleně řízená infuze zahrnuje implementaci farmakologických modelů v infuzních systémech. Tyto "TCI přístroje" řídí rychlost infuze s cílem dosáhnout a udržet předem definované koncentrace (resp. cílové hodnoty).

V případě anestezie je cílová hodnota určena pomocí specifických algoritmů. Rychlosti infuze, které jsou nutné k dosažení a udržení cílové koncentrace, jsou založeny na farmakokinetických modelech.

Těmito cílovými hodnotami mohou být plazmatické koncentrace označované jako "režim Plazma" nebo "Plazmatické cílení", nebo koncentrace v místě účinku působení označované jako "režim Efekt" nebo "Efektivní cílení".

 

Výhody TCI/TIVA

V porovnání s tradičními technikami prostřednictvím těkavých anestetik nabízí TIVA/TCI několik potenciálních výhod. Patří mezi ně: 

 • větší hemodynamická stabilita2
 • nižší výskyt pooperačních nevolností a zvracení3,
 • lepší zotavení po operaci4,
 • menší výskyt bradykardií a kratší epizody hypotenze5 a
 • lepší podmínky pro intubaci5.

Farmakokinetické modely TCI

Většina modelů TCI jsou čistě farmakokinetické modely využívající tři kompartmenty:

 1. Centrální kompartment (obvykle představující krevní plazmu)
 2. Rychle se vyrovnávající kompartment (představující dobře prokrvené tkáně, jako jsou svaly)
 3. Pomalu se vyrovnávající kompartment (představující méně prokrvené tkáně, jako je tuková tkáň)

Dostupné modely TCI s Spaceplus

Modely TCI jsou dostupné pro různá anestetika. Pro mnoho léků jsou k dispozici dokonce různé modely TCI. Liší se z hlediska požadovaných vstupních charakteristik pacienta (např. jako je tělesná hmotnost, pohlaví, výška, věk atd.) a populace, která byla použita k vytvoření modelů. Existují specifické modely pro děti, dospělé, obézní pacienty atd. Některé modely jsou založeny pouze na nízkém vzorku pacientů, jiné jsou založeny na základě široké škály populace.

S Spaceplus jsou k dispozici následující modely TCI:

 • Eleveld
 • Schnider
 • Marsh
 • Minto
 • Gepts

Přehled celkové anestezie

[1] Total Intravenous Anesthesia using a target controlled infusion – A pocket reference’, College of Anesthesiologists, Academy of Medicine Malaysia (retrieved 07.10.15).

[2] Wang Y., Yan M., He J.G., Zhu Y.M., Hu X.S., Li X., Wu W.D. (2011). A randomized comparison of target-controlled infusion of remifentanil and propofol with desflurane and fentanyl for laryngeal surgery, ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec., 73(1):47-52.

[3] Ozkose, Z., Ercan, B., Ünal, Y., Yardim, S., Kaymaz, M., Dogulu, F., & Pasaoglu, A. (2001). Inhalation versus total intravenous anesthesia for lumbar disc herniation: comparison of hemodynamic effects, recovery characteristics, and cost. Journal of neurosurgical anesthesiology, 13(4), 296-302.

[4] Lee W.-K., Kim M.-S., Kang S.-W., Kim S., Lee J.-R. (2015). Type of anaesthesia and patient quality of recovery: a randomized trial comparing propofol–remifentanil total i.v. anaesthesia with desflurane anaesthesia, BJA: British Journal of Anaesthesia, 114(4):663–668.

[5] Godet G., Watremez Ch., El Kettani C., Soriano Ch., Coriat P. (2001). A Comparison of Sevoflurane, Target-Controlled Infusion Propofol, and Propofol/Isoflurane Anesthesia in Patients Undergoing Carotid Surgery: A Quality of Anesthesia and Recovery Profile, Anesthesia & Analgesia, 93(3):560-565.

[6] Absalom A & Struys M. An Overview of TCI & TIVA. Second Edition., 2011; Gent: Academia Press.

Systém Spaceplus je zdravotnický prostředek.