Domácí hemodialýza

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Hemodialýzu lze poskytovat v dialyzačním středisku nebo i v domácím prostředí. Domácí hemodialýzu preferují pacienti, kteří chtějí vést aktivní soukromý i pracovní život a zároveň jsou schopni převzít zodpovědnost za svoji léčbu.

Při domácí dialýze si pacient provádí očištění krve pomocí dialyzačního přístroje, který má doma. Samotné ošetření si může naplánovat v čase, kdy ho potřebuje a kdy to nejvíce vyhovuje jemu samému. Díky tomu může znovu nabýt svobody a nezávislosti. Nezáleží ani tolik na věku pacienta jako spíše na jeho celkovém zdravotním stavu a míře soběstačnosti. Důležitý je kvalitní cévní přístup (fistule), ale ani zavedený centrální katétr není pro domácí dialýzu překážkou.

Domácí hemodialýza je plně hrazena ze zdravotního pojištění. 

Co je to domácí hemodialýza?

Hemodialýza v domácím prostředí a bez asistence sestřiček nebo lékařů je možnost, kterou nabízí česká legislativa pacientům od roku 2015. Zpravidla se provádí pět- až šestkrát týdně. Díky kratšímu intervalu jedné dialýzy (2 až 2,5 hodiny) a také díky tomu, že odpadne čas strávený transportem na dialyzační středisko a čekání na dialyzační ošetření, šetří domácí hemodialýza čas.

Co přináší pacientům z medicínského hlediska?

Mezi medicínské výhody patří to, že častější dialýza pomáhá lépe udržovat homeostázu vnitřního prostředí, nedochází tak k prudkým výkyvům hladin odpadních látek v krvi, má pozitivní efekt na krevní tlak, zlepšuje fosfatemii, je vyrovnanější tekutinová bilance. Z pohledu pacienta dochází nejenom ke zlepšení klinických výsledů, ale i celkové kvality života.

Physidia monitor S3

Přístroj Physidia monitor S3 se řadí mezi jeden z nejmenších přístrojů pro domácí hemodialýzu. Pouze 23 kg vážící Physidia monitor S3 s rozměry 40 × 40 x 40 cm je vyvinuta pro použití do menších bytů. Není zde nutný žádný přívod vody, díky tomu tedy odpadá potřeba kontroly kvality vody z vašeho vodovodního řádu a nutnost vnitřní dezinfekce přístroje. Ovládání probíhá komfortně prostřednictvím tabletu, který si podle potřeby uložíte na dosah ruky. Bezdrátová manžeta na měření krevního tlaku vás nebude limitovat při pohybu. Příprava domácí hemodialýzy je jednoduchá a rychlá.

Dialyzační Physidia monitor S3 je zdravotnický prostředek, který je určen pro dialyzační léčbu pacientů s chronickým selháním ledvin v nemocničních dialyzačních střediscích, satelitních střediscích a v domácím prostředí pacienta. Pacient musí být vybaven arteriovenózní fistulí, nebo centrálním venózním katetrem. Pečlivě si přečtěte návod k použití, který obsahuje důležité informace o možných rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku, vedlejších účincích a kontraindikacích.  

Zadání parametrů ošetření pro ošetření je velmi jednoduché. Nastavíte si pouze objem ultrafiltrace a při ošetření rychlost krevní pumpy.

Všechny důležité parametry jsou nastaveny vaším ošetřujícím lékařem na kartě pacienta.
Po každém ošetření odesíláte informace na předem definované e-mailové adresy.
Data s technickými parametry jsou odesílána automaticky, alarmy nebo chyby popřípadě odcházejí i odpovědnému technikovi.

Samotná příprava přístroje pacientem trvá 5–10 minut. Jedná se o velice snadnou instalaci krevního setu a dialyzátového setu. Automatické testy přístroje instalací setů trvá asi 25 minut.

 • Ošetření je vhodné jak pro AV-shunt na horní končetině, tak pro permanentní dialyzační katétry.
 • Podle ordinace lékaře se volí i druh ošetření:
 • Bikarbonátový režim (přístroj Physidia monitor S3 + zásobník na 5 či více bikarbonátových sterilních vaků)
 • Laktátový režim (přístroj Physidia monitor S3 + stojan na zavěšení 5 laktátových sterilních vaků)

Během ošetření odtéká celkové až 25 litrů dialyzátu. Odpadní linka muže být dlouhá až 6 metrů a může vést do umyvadla či na toaletu.
Je tedy potřeba jen elektrické zásuvky. Pro případ výpadku elektrického proudu je přístroj vybaven baterií, a tak ukončení ošetření proběhne bezpečně i s návratem krve.

SeCoHD

Jedná se o další inovaci v domácí hemodialýze. Physidia monitor S3 nabízí tuto metodu Self Convective Hemodialysis, kde se po celou dobu ošetření střídá zpětná filtrace a ultrafiltrace, čili nedochází jen k difuzi,ale i ke konvekci. Konvekční objem je nastaven lékařem. Toto má výhody v odstraňování středních molekul nebo i omezení srážení dialyzátoru.

Video

 • Jak používat Physidia monitor S3

  Podívejte se, jak je jednoduché přístroj Physidia monitor S3 používat a ovládat. Vše představí aplikační specialista B. Braun Lukáš Hilovský.

Nejčastěji kladené dotazy

Obvykle 5–6krát týdne po dobu 2–3 hodin podle ordinace lékaře. Čas během dne si zvolíte podle sebe.

Je vhodné mít určené místo, kde si dialýzu budete provádět. Součástí přístroje je i skříňka na samotný přístroj Physidia monitor S3 a jeho doplňky. Můžete si ale sami zvolit svou skříňku, která vyhovuje rozměrům vašeho prostředí nebo vašim nárokům na vzhled. Musí však samozřejmě splňovat některá kritéria bezpečnosti pro přístroj.

Dále stačí elektrická zásuvka a např. umyvadlo pro odtok dialyzátu (max. 6 metrů).

Proškolený personál se vám bude věnovat minimálně dva týdny na vašem středisku. Podmínkou je i zaškolení vašeho příbuzného, který by měl být později doma přítomen u ošetření pro případ komplikací.

Vždy po domluvě s lékařem, obvykle jedenkrát měsíčně a jedenkrát měsíčně vás navštíví doma sestra.

Základní předpis bude uložen na vaší kartě pacienta a vy si tak zvolíte pouze objem ultrafiltrace a teplotu dialyzátu. Odpadne tak riziko chyby nebo dalších nároků na pacienta či znalostí.

Vedlejší nastavení obnáší rychlost krevní pumpy – korekci tlaků na přívodu a odvodu krve.

I se samotným nasetovaním přístroje 30–45 minut. Velkou část tvoří automatické testy a vaše stálá přítomnost u přístroje není nutná.

25–30 litrů odteče nejlépe do odpadu (umyvadla) nebo oknem na zahrádku.

Základní obsluhu přístroje je možné provádět i mechanicky tlačítky, ukončení s návratem krve tedy bezpečně provedete i bez tabletu.

Vždy se zařiďte podle instrukcí vašeho střediska a bydliště. Někde smíte vše vyhodit do komunálního odpadu, někde pacienti mají doma malý mrazák, kde tento odpad uchovávají, a v pravidelných intervalech pro něj dojíždí firma zabývající se likvidací tohoto odpadu.

Nic se samozřejmě neděje. Překážkou nemusí být jen zjištění, že je to pro vás nevyhovující, ale také naléhání rodiny. Je proto nutné všechny tyto aspekty zvážit předem. Ukázka a vysvětlení dotazů rodinným příslušníkům zdravotnickým personálem je důležitá.

Vždycky se můžete vrátit zpět na středisko a pokračovat v léčbě.

Brožury

Brožura ke stažení

Popis Dokument Odkaz
Domácí hemodialýza Brožura
pdf (355.5 KB)

Očima pacientů

Domácí hemodialýza očima pacientů

 • Jaký vidí pacient rozdíl mezi hemodialýzou doma a na středisku

  „Je to šetrnější, jsem v pohodě.“, říká pacient využívající přístroj Physidia monitor S3 pro domácí hemodialýzu.

 • A co dialýza doma

  Onemocnění ledvin jsou dnes velmi dobře řešitelná díky dostupným možnostem léčby. Konečné stadium selhání ledvin však zůstává spojené s určitými omezeními, která pacientům mění život. Pacienti obvykle musí cestovat třikrát týdně na dialyzační středisko. Domácí hemodialýza nabízí pacientům možnost provádět si dialyzační léčbu doma a vyhnout se tak nutnosti cestovat.

Očima zdravotníků

Domácí hemodialýza očima zdravotníků

 • Edukace rodiny i pacienta je důležitá aneb kdo mě to všechno naučí

  Podporu pacienta, který se rozhodne pro domácí hemodialýzu, poskytuje proškoleny personál na domovském dialyzačním středisku.

 • Pro koho je domácí dialýza vhodná? Co přináší z medicínského hlediska? Jak to vidí odborní lékaři.

  Výhody domací dialýzy

 • Pro koho je domácí dialýza vhodná? Co přináší z medicínského hlediska? Jak to vidí odborní lékaři.

  Pohled lékaře

Garance péče

B. Braun Avitum poskytuje prvotřídní lékařskou péči s cílem zvýšení a udržení kvality života pacientů s chronickým poškozením ledvin. Díky silnému a stabilnímu zázemí nadnárodního koncernu B. Braun jsme propojili oblast výzkumu, vývoje a výroby dialyzačních technologií s každodenní praxí. Můžeme si tak být jistí, že se našim klientům dostává skutečně špičkového dialyzačního ošetření, které odráží nejnovější poznatky moderní medicíny.

Máte o produkt Physidia monitor S3 nebo domácí hemodialýzu zájem?

Nejlepší je vše konzultovat na svém dialyzačním středisku s ošetřujícím lékařem nebo sestrou. Případně zkontaktujte přímo naše obchodní zástupce či využijte email: lukas.hilovsky@bbraun.com

Právní informace

Physidia S3 – Základní informace o zdravotnickém prostředku pro odborníky

Hemodialyzační monitor Physidia S3 (dále jen Physidia S3) je zdravotnický prostředek určený pro dialyzační léčbu pacientů s chronickým selháním ledvin v nemocničních dialyzačních střediscích, satelitních střediscích a v domácím prostředí pacienta. Pacient musí být vybaven arteriovenózní fistulí nebo centrálním venózním katétrem. Je nezbytné, aby elektrické napájení přístroje Physidia S³ splňovalo příslušné požadavky a aby bylo zařízení používáno v souladu s návodem k použití. Vedlejší účinky: V některých případech a u některých pacientů může dialyzační léčba způsobit nízký krevní tlak, bolesti hlavy, křeče, nevolnost, zvracení nebo únavu. Pokud se objeví některý z těchto příznaků, doporučuje se informovat svého nefrologa, a pokud je to vhodné, ukončete dialýzu. Je nezbytné dodržovat lékařská doporučení, zejména pokud jde o spotřební materiál (složení dialyzátu, typ dialyzátoru) a parametry léčby, jako je maximální hodinový úbytek hmotnosti (maximální rychlost UF), průtok dialyzátu, průtok krve a podobně. Kontraindikace: Lze používat pouze s povolením odpovědného nefrologa. Pokud je přístroj Physidia S³ používán doma, je nutná přítomnost další osoby, která je zaškolena léčebným zařízením. Doporučuje se, aby složení dialyzátu bylo kompatibilní s hladinami draslíku v krvi pacienta. Odpovědnost uživatele: Dialyzační středisko: Dialyzační středisko používající přístroj je odpovědné za: Dodržování správné klinické praxe při dialýze, poučení pacienta a asistující osoby při domácí dialýze. Domácí pacienti: Při použití přístroje mimo léčebné zařízení dodržujte, prosím: Oprávnění a pokyny léčebného zařízení, správnou klinickou praxi vydanou léčebným zařízením, pokyny uvedené v uživatelské příručce. Doporučení pro použití: Instalovat, provozovat a používat přístroj jsou oprávněny pouze osoby, které mají odpovídající školení, zkušenosti a potřebné znalosti. Zařízení smí kompletovat, rozšiřovat, upravovat nebo opravovat pouze výrobce nebo oprávněné osoby. Je nezbytné, aby elektrické napájení přístroje Physidia S³ splňovalo příslušné požadavky a aby bylo zařízení používáno v souladu s návodem k použití.

Výrobcem zdravotnického prostředku je Physidia S.A.S se sídlem 11-13, Bd des Bretonnières, 49124 Saint-Barthélémy d’Anjou, Francie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.