Výživa jako základ pevného zdraví Nutriční terapie

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Předcházejte zdravotním problémům správnou výživou

Nutriční léčba má zásadní význam pro schopnost našeho organismu obecně vzdorovat nemocem, odolávat infekcím a vypořádat se s úrazy i operacemi. Cílem nutriční léčby je udržet nebo zlepšit stav pacienta, chránit tělesné tkáně i funkční zásobu plasmatických bílkovin a zabránit deficitu makro a mikronutrientů.  

Nutriční podporu lze podávat buď perorálně (nutriční doplňky), nebo pomocí výživové sondy (enterální výživa). Pokud nelze k tomuto účelu využít trávicí trakt, podáváme výživu nitrožilně (parenterální výživa).

Konkrétní typ nutriční léčby závisí do značné míry na druhu nemoci, stavu pacienta a jeho potřebách. Například chirurgičtí pacienti na jednotce intenzivní péče mívají jiné potřeby než pacienti onkologičtí, jiný druh nutriční podpory zase vyžadují chronicky dialyzovaní. 

Postupy v nutriční terapii

Oblast nutriční terapie zahrnuje všechny druhy nutriční podpory: od doplňků stravy pro pacienty, kteří nejedí nebo nemohou jíst dostatečně, až po režim kompletní parenterální výživy u pacientů, kteří nejsou schopni uspokojit své nutriční potřeby perorální nebo enterální cestou. Tělesné rezervy mohou obvykle pomoci překonat krátké období nedostatku živin, nicméně u již podvyživených pacientů nebo u pacientů s rizikem podvýživy představuje i krátké období bez odpovídající výživy další nebezpečí, které může vést k nepříznivým klinickým důsledkům.

Odhaduje se, že podvýživou trpí přibližně 25% hospitalizovaných pacientů1. Tito pacienti vyžadují nutriční terapii. Z obecného hlediska zde existují dva různé přístupy, přičemž využití trávicího systému je označováno jako enterální výživa, zatímco obcházení trávicího ústrojí je označováno jako parenterální výživa.

Konkrétní typ nutriční léčby záleží zejména na stavu pacienta, typu onemocnění a potřebách. Např. pacienti na jednotkách intenzivní péče mívají jiné potřeby než pacienti s popáleninami, onkologičtí pacienti nebo chronicky dialyzovaní pacienti vyžadují zase jiný druh nutriční podpory. 

 

Ordinace

Pomocí nástrojů určených k systematickému screeningu lze zjistit, zda pacient trpí podvýživou, nebo ne. Na základě výsledků screeningu lékař rozhodne o vhodné nutriční podpoře i cestě jejího podávání a předepíše příslušný nutriční režim. 

Cesty podání a přístupy

Na základě zjištěných výsledků je třeba určit způsob podání potřebné výživy pacientovi. K enterální výživě slouží obvykle nazogastrická sonda, případně gastrostomie (percutaneous endoscopic gastrostomy, PEG). Pro účely parenterální výživy se zavádí periferní žilní kanyla nebo centrální žilní katetr, v některých situacích může být správnou volbou implantabilní katetr (např. port čili komůrka nebo Hickmanův katetr). 

Příprava

Mnoho enterálních nutričních přípravků se vyrábí ve formě k přímému použití (ready-to-use), jako jsou tzv. sippingy (tekutá výživa k popíjení) nebo přípravky určené k aplikaci do sondy.  Roztoky pro parenterální výživu se dodávají ve dvou-  či tříkomorových vacích připravených k promísení (ready-to-mix bags).  Přidávají se jen vitaminy nebo stopové prvky. Někteří pacienti mohou potřebovat individuálně sestavenou parenterální výživu. Tyto roztoky připravuje lékárna nebo se vyrábějí průmyslově. 

 

Podání

Podání nutričních roztoků pacientovi vyžaduje, s výjimkou sippingu, odpovídající systém zdravotnických prostředků. Společnost B. Braun vám pomáhá bezpečně nastavit tyto systémy, a zabránit tak riziku chybné medikace. Bezpečné a specializované prostředky na jedno použití jsou konstruovány tak, aby neumožnily propojení mezi enterálními a infuzními nitrožilními linkami. Systém Space GlucoseControl slouží k bezpečnému a spolehlivému měření hladiny glukózy u kriticky nemocných pacientů.

Propuštění z nemocnice

Mnozí pacienti mohou vyžadovat nutriční podporu i po propuštění z nemocnice. Například onkologičtí pacienti nebo pacienti se syndromem krátkého střeva.

Koncept péče o pacienta propouštěného z nemocnice se zaměřuje na pokračování léčby v ambulantních podmínkách, řídí a optimalizuje předání pacienta ze zdravotnického zařízení do domácí ošetřovatelské péče, včetně odpovídajícího zácviku pečujících osob.  

 

   Russell C, Elia M. Nutrition Screening Week in the UK and Republic of Ireland in 2011. Hospitals, care homes and mental health units.  2012. Redditch, BAPEN. Ref Type: Report