OrthoPilot® Elite Naplňte své ambice

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Naplňte své ambice

OrthoPilot® Elite je založen na inovativní technologii a více než 25 letech zkušeností. Tato kombinace posouvá standardy chirurgické přesnosti na novou úroveň. Mnoho zdravotníků je motivováno touhou pomoci lidem žít lepší a bezbolestný život. V ortopedii přesnost určuje standard kvality života: o dlouhodobém úspěchu zákroku často rozhoduje několik milimetrů nebo několik stupňů. Tato dokonalost je naší ambicí.

Nová definice kvality péče

Co je pokrok? Pokud se ptáte nás, znamená to, že zlepšujeme život a nově definujeme standardy.

Učit se novým věcem, postupovat vpřed a myslet na budoucnost, růst spolu se stále rostoucím počtem technologických možností s cílem dosahovat stále lepších výsledků - pro pacienty. Je to i vaše ambice? OrthoPilot® Elite vám otevře nové možnosti, jak naplno využít svůj potenciál díky nejmodernějším technologiím, abyste mohli pracovat ještě přesněji a tím zajistit reprodukovatelnost svých výsledků.

Právě tato ambice pomáhá medicíně k pokroku.

Proč o systému OrthoPilot® uvažovat?

Nová chirurgická zkušenost

OrthoPilot® Elite je součástí integrovaného systému, jehož srdcem je chirurg. OrthoPilot® Elite staví chirurga do řídicího centra integrovaného, dokonale koordinovaného systému endoprotéz. Hardware, software, implantáty, instrumentárium, to vše se zakládá na dodržení stejně vysokých standardů kvality. Nyní však mohou interagovat, což nikdy dříve nebylo možné. A výsledek? Výjimečně efektivní synergie operačního týmu a lékařské technologie.

Snadné ovládání na nové úrovni

OrthoPilot® Elite se jako základní součást flexibilního systému výborně integruje do chirurgických postupů a je zárukou efektivních procesů. Díky vynikajícímu softwaru a jedinečnému multifunkčnímu nástroji Multitool představuje OrthoPilot® Elite vyvážené, inovativní rozhraní člověk-stroj. Jeho intuitivní ovládání dává operatérům svobodu soustředit se na to nejdůležitější: na chirurgický proces. OrthoPilot® Elite - váš partner na operačním sále.

Usnadnění dokumentace

Dokumentace zabírá zdravotníkům spoustu času. OrthoPilot® Elite zbavuje chirurgické týmy těchto povinností, protože důležité informace nejen zobrazuje, ale také zaznamenává. Data o operačním zákroku se zobrazují a zapisují na přehledně organizované informativní obrazovce včetně vykonaných resekcí, velikosti použitého implantátu, údajích o ose končetiny před a po operaci a době trvání výkonu. OrthoPilot® Elite rovněž dokáže sestavit lékařskou zprávu pro pacienty a poskytnout data pro komplexní analýzu.

Ergonomičtější a ještě přesnejší práce

Inovativní Multitool byl vyvinut s cílem urychlit procesy a výrazně vylepšit ergonomické vlastnosti. Tento nový inovativní multifunkční nástroj kombinuje několik jednotlivých nástrojů do jednoho. Byl vyvinut speciálně pro asistovanou navigaci systémem OrthoPilot® Elite se softwarem TKA 6.0 a kombinuje jednoduché, intuitivní ovládání se špičkovou technologií, což chirurgům umožňuje přesnou a ergonomickou práci.

OrthoPilot® Elite Hardware

Technologie vytváří pevný základ, rozdíl dělá chirurg. Od první operace v lednu 1997 se OrthoPilot® stal předním navigačním systémem pro ortopedickou navigaci s více než 900 kusy ve 41 zemích. Dnes používá navigační systém OrthoPilot® ve své každodenní praxi více než 1500 chirurgů po celém světě. Dosud bylo provedeno více než 300 000 operací.

Technické vlastnosti

  • Kompaktní rozměry a malá plocha na operačním sále
  • Lehký a mobilní pomocník na sále
  • Vícedotykový displej MVA LCD s antireflexním sklem
  • Intuitivní domovská obrazovka pro správu aplikací, správu datových výstupů a kontrolu stavu hardwaru
  • Vylepšený kamerový systém se zvětšeným objemem měření
  • Nepřerušitelné napájení
  • Snadná koncepce plug & play
  • Bezdrátová komunikace systémových komponent prostřednictvím Bluetooth
  • Multifunkční nástroj
  • Bezdrátový nožní spínač (volitelně)

Vítěz ceny RedDot Design Award 2020

Vyjádření poroty: Navigační systém OrthoPilot® Elite se vyznačuje designem zaměřeným na uživatele a vysokou mobilitou. Tento multitool zaujme jako inovativní a ergonomické uživatelské rozhraní, které optimalizuje složité pracovní postupy v chirurgii kolenního kloubu.

25 let pokroku

OrthoPilot® Elite je založen na inovativní technologii a více než 25 letech zkušeností. Tato kombinace posouvá standardy chirurgické přesnosti na novou úroveň. Za poslední čtyři generace prošel OrthoPilot® neustálým vývojem. 

Objevte mílniky →

Osvědčené klinické důkazy

Je pro nás velmi důležité, abychom našim zákazníkům dokázali, že náš příslib kvality je pravdou. Účinnost systému OrthoPilot® byla prokázána více než 100 mezinárodními studiemi. Systém OrthoPilot® hodnotíme velmi precizně, abyste nemuseli dělat žádné kompromisy a mohli dosáhnout nejlepších výsledků operace.

ortho graf - 100 studii

Zásadní výsledky podpory navigace

Existují spolehlivé důkazy, že počítačem navigované systémy, jako je OrthoPilot® pro totální endoprotézy kolenního nebo kyčelního kloubu, mají pro pacienty podstupující tyto velmi časté zákroky celou řadu klinických výhod, včetně menší ztráty krve a lepší pooperační funkce. U dostatečně zkušených chirurgů studie prokázaly, že tyto zákroky nevedou ke ztrátě času, ale mohou být dokonce spojeny s jeho ziskem.

Podívejte se na klinické údaje →

Právní informace

Právní informace

Orthopilot® Elite je zdravotnický prostředek. Jde o speciální systém počítačové navigace, který se používá při implantaci umělé kloubní náhrady. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je náhrada kyčelního kloubu v případech, kdy došlo k závažnému poškození chrupavky bez možnosti jiné terapie nebo k selhání primární náhrady.  Indikace: Selhání primární náhrady kyčelního kloubu. Rovněž jako degenerativní artróza, revmatoidní artritida, posttraumatická artritida, nestability kyčelního kloubu a jeho deformace. Absolutní kontraindikace: Nepoužívejte v následujících případech: akutní nebo chronický zánět, osteoporóze nebo osteomalacii, poškození kostních struktur které zabrání dostatečné fixaci implantátu a jeho stabilitě, tumory v oblasti fixace implantátu, alergie na použité slitiny nebo jejich prvky. Relativní kontraindikace: Použití implantačního systému může být za následujících okolností spojeno se zvýšeným klinickým rizikem a vyžaduje detailní individuální posouzení chirurgem: medicínské nebo chirurgické mezní podmínky, které mohou mít negativní vliv na úspěch implantace, včetně poruch hojení ran; mezní podmínky, které mohou vést k nadměrnému zatížení kyčelního kloubu a implantátu, jako je např. špatný celkový stav pacienta, drogová závislost nebo alkoholismus; nedostatečná spolupráce pacienta nebo omezená schopnost dodržovat pokyny lékaře zejména v pooperační fázi, včetně omezení rozsahu pohybu, zejména ve vztahu k vykonávání sportovních a profesních aktivit, těhotenství. Vedlejší účinky a interakce: kromě všeobecných rizik spojených s operací zahrnují potenciální komplikace a ve spojení s náhradou kyčelního kloubu; nejde však o jejich úplný výčet: chybné umístění, prasknutí, uvolnění, migrace/dislokace implantátu; sekundární zlomeniny; změny hustoty kostí, degenerativní změny v oblasti fixace implantátu; reakce na cizí těleso, alergie; Infekce, bolesti, luxace, ztráta hybnosti. Bezpečnostní pokyny: Orthopilot Elite® lze používat v kombinaci se speciálními instrumenty, které jsou určené pro tento systém a navigovanou operativu. Chirurg se před výkonem musí seznámit s implantáty, operační technikou a znát obecné zásady implantace endoprotéz. Aesculap nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé nesprávným určením diagnózy, výběrem nesprávného implantátu, nesprávnou kombinací komponent, nesprávnou operační technikou a porušením sterility implantátu. Implantát nesmí být kombinován s implantáty jiných firem nebo nekompatibilními implantáty jiných systémů. Implantát a jeho části jsou na jedno použití. Implantát má omezenou životnost. Ošetřující lékař edukuje pacienta tak aby implantát nadměrně a dlouhodobě nepřetěžoval jinak hrozí předčasné selhání implantátu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.