OrthoPilot® Elite Naplňte své ambice

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Co je pokrok? Pro nás pokrok znamená zlepšení kvality života a vytvoření nových standardů.

Učit se nové věci, zdokonalovat se a růst společně s moderní technikou, dosáhnout lepších výsledků ve prospěch pacientů. Také máte takové ambice? OrthoPilot® Elite je příležitostí k osobnímu rozvoji. Díky nejnovější technologii můžete plně realizovat svůj skutečný potenciál, protože vaše operace budou přesnější než doposud.

Jsou to vaše ambice, co posouvá medicínu kupředu.

OrthoPilot® Elite a Multitool – vítěz ocenění RedDot Design.

Proč o systému OrthoPilot® uvažovat?

OrthoPilot® Elite byl vyvinut s cílem pomoci operatérům dosáhnout co možná nejúspěšnějších zákroků. Systém využívá monokortikálního přenosového kotvení do femuru a tibie, takže výkon může být daleko méně invazivní. Rovněž nevyžaduje stresující CT nebo MRI vyšetření. Účinnost systému OrthoPilot® byla prokázána ve více než 300 mezinárodních studií.

Například výsledky následující studie ukazují významné klinické benefity, kterých dosahuje totální endoprotéza kolenního kloubu (Total Knee Arthroplasty, TKA) navigovaná systémem OrthoPilot® oproti konvenčnímu operačnímu postupu. Po 10 letech byla na základě nutnosti revize TKA z důvodu aseptického uvolnění vyhodnocena životnost endoprotézy, která byla v navigované skupině o 11 procent vyšší než ve skupině konvenční.

Zdroj: Baumbach JA, Willburger R, Haaker R, Dittrich M, Kohler S. 10-Year Survival of Navigated Versus Conventional TKAs: A Retrospective Study. Orthopedics. 2016 May;39(3):72-6.

Nový koncept. Nový komfort. Inovativní multifunkční nástroj byl vyvinut s cílem postupy zrychlit a významně vylepšit ergonomické vlastnosti.
Nový inovativní multifunkční nástroj v sobě kombinuje několik funkcí. Byl vyvinut speciálně pro asistovanou navigaci systémem OrthoPilot® Elite se softwarem TKA 6.0 a spojuje jednoduché intuitivní ovládání s nejnovější technologií. Chirurg tak operuje přesně a pohodlně.

OrthoPilot® Elite se při chirurgických zákrocích stává klíčovou součástí flexibilního systému. Spojením softwaru TKA 6.0 a jedinečného multifunkčního nástroje OrthoPilot® Elite vzniká vyvážené spojení člověk – nástroj. Intuitivní ovladače poskytují svému uživateli svobodu, aby se mohl soustředit na to nejdůležitější, na operaci.

Příprava dokumentace zabere zdravotníkům spoustu času. OrthoPilot® Elite byl navržen tak, aby operační týmy osvobodil od této povinnosti, protože důležité informace průběžně zobrazuje a zaznamenává.
Data o operačním zákroku se zobrazují a zapisují na přehledně organizované informativní obrazovce včetně vykonaných resekcí, velikosti použitého implantátu, údajích o ose končetiny před a po operaci a době trvání výkonu. OrthoPilot® Elite rovněž dokáže sestavit lékařskou zprávu pro pacienty a poskytnout data pro komplexní analýzu.

OrthoPilot® Elite – to je inovativní technologie a dvacetiletá zkušenost. Taková kombinace posouvá standardy chirurgické přesnosti na zcela novou úroveň.
Mnoho zdravotníků je motivováno touhou pomoci lidem k lepšímu životu bez bolesti. V ortopedii určuje kvalitu života především přesnost: na několika milimetrech nebo několika stupních často závisí, jak bude v dlouhodobém horizontu zákrok úspěšný.

Související stránky: Literatura a klinické studie>

Přesvědčivé důkazy jsou naší prioritou.

OrthoPilot® Elite je součástí integrovaného systému, jehož srdcem je chirurg. Hardware, software, implantáty, instrumentárium, to vše se zakládá na dodržení stejně vysokých standardů kvality. Nyní však mohou interagovat, což nikdy dříve nebylo možné. A výsledek? Výjimečně efektivní synergie operačního týmu a lékařské technologie.

Více informací o OrthoPilot® Elite

iOS a Android App

OrthoPilot® navigační systém

iTunes ke stažení
Google play ke stažení

Právní informace

Právní informace

Orthopilot® Elite je zdravotnický prostředek. Jde o speciální systém počítačové navigace, který se používá při implantaci umělé kloubní náhrady. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je náhrada kyčelního kloubu v případech, kdy došlo k závažnému poškození chrupavky bez možnosti jiné terapie nebo k selhání primární náhrady.  Indikace: Selhání primární náhrady kyčelního kloubu. Rovněž jako degenerativní artróza, revmatoidní artritida, posttraumatická artritida, nestability kyčelního kloubu a jeho deformace. Absolutní kontraindikace: Nepoužívejte v následujících případech: akutní nebo chronický zánět, osteoporóze nebo osteomalacii, poškození kostních struktur které zabrání dostatečné fixaci implantátu a jeho stabilitě, tumory v oblasti fixace implantátu, alergie na použité slitiny nebo jejich prvky. Relativní kontraindikace: Použití implantačního systému může být za následujících okolností spojeno se zvýšeným klinickým rizikem a vyžaduje detailní individuální posouzení chirurgem: medicínské nebo chirurgické mezní podmínky, které mohou mít negativní vliv na úspěch implantace, včetně poruch hojení ran; mezní podmínky, které mohou vést k nadměrnému zatížení kyčelního kloubu a implantátu, jako je např. špatný celkový stav pacienta, drogová závislost nebo alkoholismus; nedostatečná spolupráce pacienta nebo omezená schopnost dodržovat pokyny lékaře zejména v pooperační fázi, včetně omezení rozsahu pohybu, zejména ve vztahu k vykonávání sportovních a profesních aktivit, těhotenství. Vedlejší účinky a interakce: kromě všeobecných rizik spojených s operací zahrnují potenciální komplikace a ve spojení s náhradou kyčelního kloubu; nejde však o jejich úplný výčet: chybné umístění, prasknutí, uvolnění, migrace/dislokace implantátu; sekundární zlomeniny; změny hustoty kostí, degenerativní změny v oblasti fixace implantátu; reakce na cizí těleso, alergie; Infekce, bolesti, luxace, ztráta hybnosti. Bezpečnostní pokyny: Orthopilot Elite® lze používat v kombinaci se speciálními instrumenty, které jsou určené pro tento systém a navigovanou operativu. Chirurg se před výkonem musí seznámit s implantáty, operační technikou a znát obecné zásady implantace endoprotéz. Aesculap nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé nesprávným určením diagnózy, výběrem nesprávného implantátu, nesprávnou kombinací komponent, nesprávnou operační technikou a porušením sterility implantátu. Implantát nesmí být kombinován s implantáty jiných firem nebo nekompatibilními implantáty jiných systémů. Implantát a jeho části jsou na jedno použití. Implantát má omezenou životnost. Ošetřující lékař edukuje pacienta tak aby implantát nadměrně a dlouhodobě nepřetěžoval jinak hrozí předčasné selhání implantátu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.