Ambulantní péče B. Braun

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

UPOZORNĚNÍ

Vážení pacienti, 

pokud vykazujete známky infekčního onemocnění (máte příznaky nachlazení nebo dechové obtíže) nebo se nacházíte v karanténě, nechoďte do našich ambulancí, zůstaňte doma, kontaktujte telefonicky Vašeho praktického lékaře či linku 1212 a zkonzultujte svůj stav. Následně si u nás případně telefonicky přeobjednejte svůj termín. 

Vždy o krok dál

Společnost B. Braun Avitum je mezi odbornou i pacientskou veřejností známá především jako poskytovatel špičkové dialyzační a nefrologické  ambulantní péče. Abychom pacientům zajistili skutečně komplexní servis, provozujeme kromě široké sítě nefrologických ambulancí také síť ambulancí B. Braun Plus, které poskytují poradenství a služby v oborech interního lékařství, klinické výživy, chirurgie, rehabilitace a urologie. Zajímáme se o pacienta a neustále posouváme standardy lékařské péče kupředu. U nás jste v dobrých rukách. 

Nefrologické ambulance

Nefrologické ambulance jsou vysoce specializovaná pracoviště, která jsou zaměřena jak na přesnou diagnostiku onemocnění ledvin, tak i na stanovení optimální léčby, případně na komplexní poradenství v případě selhání funkce, vyžadujícím úplnou náhradu funkce ledvin formou hemodialýzy, peritoneální dialýzy nebo transplantace. Jejich součástí je i poradna pro transplantaci ledvin, ve které vám vyškolení odborníci pomohou se zařazením na čekací listinu nebo poradí, jakým způsobem se stát dárcem. Všechny naše nefrologické ambulance mají návaznost na naše dialyzační střediska.

Interní ambulance

Interní ambulance B. Braun plus nabízejí komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oboru vnitřního lékařství. V dnešní době, kdy dochází k dělení medicíny na řadu specializací, tak poskytujeme ojedinělou všestrannou péči o nemocné s řadou civilizačních chorob. Nabízíme léčebné programy pro nemocné s onemocněním cév, srdce a dalších vnitřních orgánů. Nabízíme řešení pro nemocné s metabolickým syndromem (cukrovka, vysoký tlak, zvýšený cholesterol, obezita). Zabýváme se preventivní péčí pro zdravé klienty ve zvýšeném riziku vzniku uvedených chorob.

Urologické ambulance

Urologické ambulance poskytují péči jak v případě akutních obtíží (bolestivé močení, pálení či řezání při močení, častější močení, bolesti v oblasti ledvin, apod.), tak u chronických pacientů (pravidelné kontroly u chronických onemocnění prostaty, ledvin, močového měchýře, únik moči, poruchy erekce). Naše ambulance nabízí také specializovanou péči o pacienty s urostomií nebo u pacientů s permanentním močovým katétrem. Ambulance mají návaznost na renomovaná lokální lůžková zařízení, kde lze domluvit případné operační řešení Vašeho urologického onemocnění.

Chirurgické ambulance

Chirurgické ambulance poskytují komplexní diagnostickou a terapeutickou péči v případě akutních (úrazy, popáleniny, zlomeniny, tržné a řezné rány) či chronických chirurgických obtíží (onemocnění střev a konečníku, žlučníku, jícnu, odstranění kožních a podkožní lézí, mateřských znamének, onemocnění nehtové ploténky). V rámci komplexnosti péče dále nabízíme speciální poradny pro stomiky a pacienty s chronickými ránami. Naše ambulance mají návaznost na renomovaná lokální lůžková zařízení, kde lze domluvit případné operační řešení Vašeho chirurgického onemocnění.

Nutriční ambulance

Nutriční ambulance B.Braun nabízí diagnostiku a léčbu podvýživy (malnutrice), zejména konzultace stravovacího režimu, dietní rady a v případě indikace předepsání nutriční podpory. Podle povahy onemocnění lze pacienta zajistit enterální výživou určenou k popíjení (tzv. sipping) anebo výživou aplikovanou přímo do žaludku či tenkého střeva zavedenými sondami (PEG, PEJ, NGS aj.). Lékaři nutriconisté se také zabývají předoperační nutriční přípravou a úzce spolupracují se zařízeními sociální péče. Odborná nutriční péče je poskytovaná všem pacientům s potřebou klinické výživy.

Stomické poradny

Stomické poradny poskytují komplexní péči o stomie a s tím spojené poradenství. Dále také konzultace a praktický nácvik ošetřování stomie, preskripci stomických pomůcek a jejich distribuci pacientovi domů zdarma, edukaci pacientů i rodinných příslušníků a zajištění služeb terénní sestry

Poradny hojení ran

Poradny hojení ran poskytují komplexní péči pro pacienty s chronickými a komplikovanými ranami (bércové žilní vředy, stabilní diabetické defekty, komplikované poúrazové rány, komplikované pooperační rány).

Ortopedická ambulance

Ortopedická ambulance poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči v oboru ortopedie dětí a dospělých. Zajišťuje léčbu pohybového aparátu a páteře, sportovní traumatologii a následnou fyzioterapii (rehabilitace).

Fyzioterapie

Fyzioterapeutická ambulance poskytuje komplexní terapeutickou péči v oboru fyzioterapie a rehabilitace dětí a dospělých při ošetření akutních i chronických poranění a úrazů pohybového aparátu včetně páteře. Ambulance disponuje špičkovými léčebnými přístroji pro magnetoterapii, ultrazvuk, aplikaci široké škály analgetických proudů, elektrostimulaci, elektrogymnastiku a laserterapii.

Ambulance praktického lékaře

Ordinace všeobecného praktického lékaře nabízí primární péči o dospělé pacienty. Poskytujeme léčbu akutních i chronických onemocnění, stanovujeme CRP. Provádíme předoperační vyšetření a díky úzké spolupráci zajišťujeme vyšetření i u rizikových skupin, kde je požadováno vyšetření internistou. Provádíme pracovně-lékařské služby, aplikace očkovacích látek nebo podání infuzní terapie. V naší ordinaci je dostupné EKG vyšetření nebo 24 hodinové monitorování krevního tlaku. Pro potřeby specializovaného vyšetření spolupracujeme s mnoha odbornými ambulancemi.