Zásady ochrany osobních údajů HAT APP

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Následující podrobné zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, které údaje jsou shromažďovány na našich webových stránkách a/nebo v Aplikaci, a údaje, které zpracováváme a používáme. 

Tato služba je poskytována společností B. Braun Medical AG se sídlem v Sempachu (Švýcarsko). Služba zahrnuje aplikaci, která je již k dispozici ke stažení v obchodech pro iPhone a Android, a související webové stránky, prostřednictvím kterých můžete sami částečně spravovat obsah aplikace a webových stránek. Aplikace a webové stránky společně tvoří aplikaci. Aplikace vám umožní provádět bezpapírové audity hygienických činností.

Při používání aplikace jsou shromažďovány osobní údaje (také nazývané "osobní údaje"). Jedná se o veškeré informace, pomocí kterých lze osobu identifikovat nebo s jejichž pomocí může být osoba identifikována.

Ochrana údajů je pro nás důležitá a bereme ji velmi vážně. Zakládáme si na důvěryhodné spolupráci s vámi a snažíme se vám plně vyhovět - to samozřejmě platí i pro nakládání s vašimi osobními údaji. Prostřednictvím těchto ustanovení o ochraně osobních údajů bychom vás rádi informovali o tom, jakým způsobem jsou zpracovávány vaše osobní údaje při používání Aplikace a/nebo Web-Admin Tool (WAT). Vezměte proto, prosím, na vědomí následující informace. Naše ustanovení o ochraně osobních údajů doplňují Podmínky používání webových stránek společnosti B. Braun.

V průběhu vývoje našich webových stránek a zavádění nových právních požadavků, nových technologií nebo za účelem zlepšení našich služeb pro vás může být nutné tyto zásady ochrany osobních údajů upravit. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů příležitostně znovu přečetli. 

Tento dokument můžete vytisknout pomocí běžných funkcí vašeho internetového programu (= prohlížeče: v něm většinou "soubor" > "tisk").

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jak postupujeme v souladu s novou legislativou Evropské unie se dozvíte na adrese https://www.bbraun.com/en/privacy-policy/eu-data-protection-regulation.html

1. Odpovědný správce

Provozovatelem této aplikace a odpovědným správcem z hlediska ochrany osobních údajů je:

B. Braun Medical AG
Pověřenec na ochranu osobních údajů
Seesatz 17
6204 Sempach
Švýcarsko

2. Obecné informace o zpracování osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na údaje, včetně osobních údajů, které jsou o vás shromažďovány, jakmile užíváte aplikaci B. Braun. Osobní údaje jsou údaje nebo kombinace jednotlivých údajů, podle kterých vás lze identifikovat jako uživatele nebo podle kterých vás lze identifikovat. Bez poskytnutí určitých osobních údajů (např. jméno superuživatele a auditora, e-mailová adresa atd. podle vyplňovaného formuláře) není možné naši aplikaci používat.

Osobní údaje zpracováváme v souladu se švýcarskými právními předpisy na ochranu osobních údajů (DSG) a evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jako mezinárodní společnost spolupracujeme s externími poskytovateli služeb. V rozsahu, v jakém zpracovávané údaje zahrnují osobní údaje, jsme s externími poskytovateli uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů a zároveň přijali organizační opatření, která zajišťují bezpečnost vašich informací.

Dodržování zákonných ustanovení a těchto zásad v naší společnosti kontroluje náš interní pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Naši zaměstnanci jsou proškoleni v zacházení s osobními údaji a písemně se zavázali dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů.

Upozorňujeme na skutečnost, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Snažíme se chránit vaše údaje před neoprávněným přístupem třetích stran pomocí opatření, jako je pseudonymizace, úspornost údajů, dodržování lhůt pro vymazání a s ohledem na současný stav techniky. Navzdory těmto ochranným opatřením však nemůžeme zcela vyloučit nezákonné zpracování třetími stranami.

3. Které údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem?

Pokud používáte naši aplikaci, údaje se zpracovávají prostřednictvím přihlášení a registrace: Jednotlivé údaje jsou shromažďovány při vytváření uživatelského účtu (registrace) a při přihlašování a další údaje jsou zpracovávány při používání aplikace; některé údaje jsou zpracovávány automaticky. Konkrétně jsou zpracovávány následující osobní údaje:

Příjmení, jméno, e-mailová adresa, pracoviště, heslo, procesy auditora, čas přístupu, IP adresa, použitý operační systém, prohlížeč, MAC adresa.

3.1. Shromažďování stažených dat

Pro stažení si můžete vybrat libovolný obchod s aplikacemi (např. Google Play nebo Apple App Store). Po stažení aplikace se informace odešlou do vybraného obchodu s aplikacemi. Jaké informace to jsou, se může lišit v závislosti na obchodě s aplikacemi. Během stahování mohou být zpracovány zejména tyto údaje: uživatelské jméno, e-mailová adresa, zákaznické číslo vašeho účtu v App Store, čas stahování, informace o platbě a kód jednotlivých zařízení.

Tyto údaje zpracovává vybraný obchod s aplikacemi. Na zpracování těchto údajů nemáme žádný vliv. Informujte se prosím o ustanoveních o ochraně údajů obchodu s aplikacemi.

3.2 Údaje, které jsou automaticky shromažďovány během používání

Aby bylo možné aplikaci používat, je třeba zadat určité údaje. Během používání jsou proto automaticky shromažďovány následující údaje: interní ID zařízení, verze operačního systému, čas přístupu, doba trvání přístupu, interakce se systémem, audity.

Tyto údaje, které jsou nám automaticky předávány, slouží k tomu, abychom vám umožnili aplikaci používat a poskytovat vám související funkce. Slouží k udržování a zlepšování bezpečnosti aplikace, technické správy, jakož i k optimalizaci aplikace a předcházení poruchám. Zpracování těchto údajů probíhá v rámci smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli prostřednictvím používání aplikace, a ve společném zájmu, abychom mohli zachovat používání a funkce aplikace (čl. 13 par. 1 a 2 písm. a DSG, čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR).

Tyto údaje jsou u nás uloženy a mohou být použity anonymně pro hygienické srovnání vaší společnosti. Upozorňujeme, že se neukládají žádné údaje o auditované osobě, ukládají se pouze informace o auditorovi.

3.3 Vytvoření uživatelského účtu (registrace) a registrace

Když si vytvoříte uživatelský účet nebo se přihlásíte do aplikace, zpracováváme vaše přístupové údaje. Mezi povinné údaje patří ty údaje, které jsou při registraci označeny hvězdičkou. Tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření uživatelské smlouvy. Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudete se moci zaregistrovat nebo aplikaci používat.

Tyto údaje používáme k ověření vaší totožnosti jako vlastníka účtu a při přihlášení k tomuto účtu a k vyhovění vaší případné žádosti o obnovení hesla. Tyto údaje jsou nezbytné k ověření vašeho oprávnění spravovat uživatelský účet a k tomu, abychom vám mohli zaručit přístup k uživatelskému účtu a jeho správu. Zpracování údajů je tedy v zájmu obou stran.

Údaje potřebujeme také k vymáhání podmínek používání aplikace a všech souvisejících práv a povinností (čl. 13 par. 1 a 2 písm. a, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Kromě toho údaje používáme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a zasílat vám zprávy, jako jsou technická nebo právní upozornění, aktualizace, bezpečnostní zprávy nebo jiné zprávy týkající se správy uživatelského účtu (čl. 13 par. 1 DSG, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

3.4 Používání aplikace

Při používání aplikace můžete zadávat, spravovat a upravovat různé informace. Rozsah těchto informací si určujete sami a utváříte si tak vlastní aplikaci.

Aplikace také vyžaduje následující oprávnění:

Přístup k internetu: Aplikace vyžaduje přístup k internetu, aby bylo možné přenášet zaznamenaná data na naše servery prostřednictvím šifrovaného připojení. K tomu se používá datové připojení vašeho mobilního telefonu.

Údaje o používání, které jste zadali, zpracováváme za účelem poskytování aplikace, což je výhodné pro vás i pro nás a je nezbytné k plnění smlouvy o používání mezi vámi a námi (čl. 13 par. 1 a 2 písm. a DSG , čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

3.5 Používání aplikace a připojení k internetu

Když navštívíte naše webové stránky, náš webový server dočasně uloží každý přístup do protokolového souboru. Následující údaje se zaznamenávají a ukládají, dokud nejsou automaticky vymazány:

  • Anonymizovaná adresa IP počítače vysílajícího požadavek
  •  Datum a čas přístupu
  •  Název a URL zpřístupněných dat
  •  Zpráva, zda bylo volání úspěšné
  •  Identifikační údaje použitého prohlížeče a operačního systému
  •  Webová stránka, z níž k přístupu došlo
  •  Jméno vašeho poskytovatele přístupu na internet

 

Zákonné zpracování těchto údajů probíhá za účelem umožnění používání webových stránek (navázání spojení), zabezpečení systému, technické správy síťové infrastruktury a optimalizace internetové nabídky. Souhlasem s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů dáváte svůj souhlas s tím, že tyto údaje můžeme shromažďovat. Máte možnost vznést námitku proti tomuto zpracování údajů. Pokud vznesete námitku proti používání údajů, upozorňujeme, že může dojít pouze k omezenému používání našich služeb nebo tyto služby nebude vůbec možné použít.

Mimo výše uvedené případy nebudou tyto osobní údaje zpracovávány, ledaže vyslovíte souhlas s dalším zpracováním.

3.6 Použití cookies

Naše internetové stránky rovněž využívají tzv. „soubory cookies“. Soubory cookies jsou drobné textové soubory, které jsou uchovávány ve vašem počítači a uloženy vaším prohlížečem. Nezpůsobují poškození vašeho počítače a neobsahují viry. Slouží k zajištění větší uživatelské přívětivosti, účinnosti a bezpečnosti našich nabídek. Některé soubory cookies (tzv. „funkční soubory cookies“ např. pro jazykové nastavení a zpracování objednávky) jsou naprosto nezbytné pro zajištění základních funkcí webových stránek. Bez těchto souborů cookies nelze webové stránky používat pro zamýšlené účely. 

Většina námi používaných souborů cookies jsou tzv. „soubory cookies relace“, neboli „session cookies“. Jsou automaticky vymazány po skončení vaší návštěvy. Ostatní soubory cookies zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookies nám umožňují znovu rozpoznat váš prohlížeč při následující návštěvě.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookies a takové soubory cookies povolil pouze v jednotlivých případech, vyloučil jejich akceptaci v určitých případech nebo používání souborů cookies vyloučil úplně. Stejně tak můžete aktivovat automatické vymazávání souborů cookies po zavření prohlížeče. V případě, že používání souborů cookies odmítnete (možnost v nastavení vašeho prohlížeče), bude přesto možné (v některých případech omezeně) naše webové stránky používat.

3.7. Prohlášení o ochraně údajů při používání softwaru třetích stran na našich webových stránkách

V naší aplikaci nelze vyloučit, že v budoucnu budeme k analýze činnosti aplikace používat software třetích stran. Použití takového softwaru třetí strany bude na tomto místě odpovídajícím způsobem uvedeno.

V naší aplikaci můžete přistupovat k externím odkazům. Na používání těchto odkazů se vztahují ustanovení o používání a ochraně údajů těchto poskytovatelů. Další informace naleznete v podmínkách používání, které jsou k dispozici na adrese

 

Na podmínky používání poskytovatelů třetích stran nemáme žádný vliv. Použitím odkazů souhlasíte s podmínkami používání poskytovatelů třetích stran.

4. Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám (tedy osobám mimo skupinu B. Braun), ledaže nám k tomu poskytnete odpovídající předběžný souhlas nebo je takové předání právně přípustné nebo nezbytné.

Předání v rámci koncernu B.Braun je nezbytné pro administrativní účely (čl. 13 odst. 2 písm. a) GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Abychom mohli aplikaci poskytovat a provozovat, spoléháme se na externí poskytovatele služeb. Za tímto účelem mohou být těmto poskytovatelům služeb předány jakékoli údaje. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali, prověřili a uzavřeli s nimi smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. f) a čl. 28 odst. 1 GDPR).

Pokud to bude nutné pro vyšetřování nezákonného nebo nesprávného používání aplikace nebo pro účely právního stíhání, budou osobní údaje předány orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům a v případě potřeby poškozeným třetím stranám nebo právním zástupcům. K předání může dojít také v případě, že to slouží k vymáhání podmínek používání nebo jiných právních nároků nebo pokud musíme poskytnout informace orgánům činným v trestním řízení a jiným orgánům (čl. 13 odst. 1 GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

5. Souhlas

Souhlasem s těmito zásadami ochrany osobních údajů nám dáváte svůj souhlas s tím, že můžeme shromažďovat, zpracovávat a používat vaše osobní údaje pro legitimní účely. Pokud nám poskytnete osobní údaje, činíte tak vždy dobrovolně (čl. 13 odst. 1 GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Chcete-li svůj souhlas odvolat, postupujte dle oddílu 7.

6. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, jakmile již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Vaše osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu trvání smluvního vztahu mezi vámi a námi. Informace o uchovávání údajů podle oddílu 3 jsou vyhrazeny.

Údaje pak budou uchovávány déle, pokud je to nezbytné pro trestní stíhání nebo pro zajištění, uplatnění nebo vymáhání právních nároků. Ostatní zákonné požadavky na uchovávání a výmaz osobních údajů (např. daňové důvody) jsou vyhrazeny.

To neplatí pro údaje, jejichž vymazání by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. V takových případech se má za to, že společnost B. Braun má oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na uchovávání vašich údajů.

7. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, jakož i právo tyto údaje kdykoli opravit, zablokovat, omezit nebo vymazat. Máte rovněž právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Můžete také odvolat jakýkoli souhlas se zpracováním a používáním vašich údajů, který není vyžadován z důvodu nadřazeného zákonného ustanovení nebo přímo pro zpracování existujícího smluvního vztahu.

Pro uplatnění těchto práv a pro další otázky týkající se "osobních údajů" se obraťte na odpovědnou osobu písemně (poštou) nebo e-mailem (oddíl 2). Na požádání vás v souladu s platnými právními předpisy písemně informujeme o tom, zda a jaké osobní údaje jsme o vás uložili.

8. Právo uplatnit námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud jde o právo vznést námitku, platí v závislosti na platném právu ustanovení DSG (čl. 12 par. 2 písm. b DSG) nebo GDPR (čl. 21 GDPR).

V takovém případě přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme, že náš zájem na zpracování údajů převažuje nad vaším zájmem na zastavení zpracování. Zastavení zpracování údajů pak není možné, pokud existují zákonné povinnosti.

Chcete-li právo na námitku uplatnit, obraťte se písemně (poštou) nebo e-mailem na odpovědnou osobu (oddíl 2).

9. Kontaktní osoby pro záležitosti ochrany osobních údajů

Pokud máte otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů a její/jeho tým, kteří jsou vám k dispozici rovněž pro žádosti o informace, požadavky nebo stížnosti:

Oddělení ochrany osobních údajů
Christian Audergon
B. Braun Medical AG
Seesatz 17
6204 Sempach
Švýcarsko

10. Právo podat stížnost

Pokud si přejete uplatnit své právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Ve Švýcarsku jím je:

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), Feldeggweg 1, 3003 Bern, www.edoeb.admin.ch

11. Změny těchto zásad o ochraně osobních údajů

Pokud si přejete uplatnit své právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Ve Švýcarsku jím je:

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), Feldeggweg 1, 3003 Bern, www.edoeb.admin.ch