Rongeur

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Štípací kleště pro odstranění meziobratlové ploténky

Aesculap nabízí 60 rozličných štípacích kleští typu Rongeur v mnoha konfiguracích.

  • Beck rongeur.
  • CHUSHING rongeur.
  • LOVE-GRUNWALD rongeur.
  • SPURLING rongeur.
  • YASARGIL rongeur.
  • LANDOLD rongeur.
  • TAKAHASHI rongeur.
  • WEIL-BLAKESLEY rongeur a další.

Pro další informace prosíme kontaktujte V¨našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Rongeur je zdravotnický prostředek. Rongeury slouží k odebíraní měkkých tkání (např. tkání meziobratlových plotének, sliznice, etmoidálních buněk, buněčné tkáně, jaderné tkáně, sekvestru) v neurochirurgii a chirurgii páteře. Rongeury nejsou vhodné k odebíraní vrstev kosti nebo sousedních kostních struktur, k tomu doporučuje Aesculap používat kostní štípačky, které je možné mechanicky více zatížit. Bezpečná manipulace: Nebezpečí poškození nebo zničení čelistí v důsledku nadměrného namáhání. Rongeury používejte výlučně podle jejich určení (k odstraňování měkkých tkání). Neřežte ani nevypačujte žádné kosti ani sousedící kostní struktury. Zabraňte nadměrnému namáhání čelistí odtrháváním, pevným přidržováním nebo páčením tkání nebo bočnímu zatížení otáčením. Rongeury s tupým ostřím nepoužívejte, nýbrž je zašlete k opravě. Výrobek a příslušenství smějí provozovat a používat pouze osoby, které mají potřebné vzdělání, znalosti a zkušenosti. Prostudujte si návod k použití, postupujte podle něj a uschovejte si ho. Nový výrobek od výrobce po odstranění transportního obalu a před první sterilizací vyčistěte (ručně nebo strojově). Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Výrobek před každým použitím prohlédněte, zda neobsahuje: Volné, ohnuté, zlomené, prasklé, opotřebené a odlomené části. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo vadný výrobek. Poškozený výrobek okamžitě vyřaďte. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.