Arteriovenózní (A/V) krevní set pro hemodialýzu

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

A/V systémy

Pod společným názvem „A/V systémy“ nabízíme A/V sety a další příslušenství, zahrnující infúzní systémy, soupravy hadiček, spojky a adaptéry pro všechny běžně používané typy dialyzačních přístrojů.

Arteriovenózní (A/V) krevní set pro hemodialýzu je zdravotnický prostředek. Účel použití a indikace: Krevní sety jsou určeny k zajištění mimotělního krevního okruhu při chronické hemodialýze (HD), hemofiltraci (HF) a hemodiafiltraci (HDF) u dospělých pacientů (vždy je nutno dodržovat hmotnostní omezení uvedená v návodu k použití dialyzačního přístroje). Lékař nese odpovědnost za volbu krevních setů s odpovídajícím objemem podle charakteristiky léčeného pacienta a použitého dialyzačního přístroje na základě informací na jejich štítku. Specifikace výrobku: A/V sety společnosti B. Braun jsou vybaveny konektory typu luer lock, které umožňují bezpečné připojení hemodialyzátorů, cévního přístupu a perfuzních setů; všechny tyto konektory odpovídají platným normám ISO. Materiály, které se dostávají do přímého či nepřímého styku s krví, jsou: PVC, PP, ABS, HDPE, LDPE, PTFE, SEBS, PC, PIP, PA, PETG, TPE; Žádné A/V sety společnosti B. Braun neobsahují latex. Metoda sterilizace je uvedena na štítku. Barevně odlišené součásti označují arteriální (červený) a venózní (modrý) set. A/V sety jsou navrženy tak, aby odolaly maximálním a minimálním tlakům a rychlostem průtoku, dosahovaným při použití s uvedenými dialyzačními přístroji. A/V sety jsou sterilní, nepyrogenní zdravotnické prostředky pro jednorázové použití. Kontraindikace a vedlejší účinky: Nejsou známy žádné kontraindikace ani vedlejší účinky použití A/V setů, pokud jsou použity tak, jak je uvedeno výše v odstavci Účel použití a indikace. Pacienti, u nichž se vyvine případná přecitlivělost na materiály uvedené ve specifikaci výrobku, nesmí být léčení za použití tohoto výrobku. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Avitum AG se sídlem na adrese Schwarzenberger Weg 73-79, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Dialog+
Další
Haemocat® Signo
Další
xevonta
Další