Zásadity bikarbonátový hemodialyzační koncentrát 8,4%

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Alkalické bikarbonátové koncentráty

  • Dlouholeté zkušenosti s výrobou a logistikou.
  • Uzavřený plnicí systém.
  • Sterilní filtrace před naplněním.
  • Výstupní kontrola podle šarží.
  • Doba použitelnosti: 12 měsíců.

Zásadity bikarbonátový hemodialyzační koncentrát 8,4% je zdravotnický prostředek. Oblast použití: Hemodialyzační roztok pro okamžitou aplikaci, který se vyrobí ze zásaditého a kyselého bikarbonátového hemodialyzačního koncentrátu podle daného poměru ředění, lze použít v těchto oblastech: Akutní selhání ledvin; chronické selhání ledvin; hyperhydratace; otravy; korekce poměru mezi zásadami a kyselinami, jakož i stavu elektrolytů; úprava teploty krve, resp. plazmy a tělesné teploty. Kontraindikace: Hyperkalémie při použití kyselého bikarbonátového hemodialyzačního koncentrátu obsahující draslík; hyperkalémie při použití kyselého bikarbonátového hemodialyzačního koncentrátu neobsahující draslík, neovladatelné poruchy srážlivosti. V případě labilních poměrů oběhového systému a krevního tlaku může být případně indikován jiný extrakorporální léčebný postup. Vedlejší účinky: Vedlejší účinky hemodialýzy mohou být hypotenze, nevolnost, zvracení nebo křeče. Upozornění: Zásaditý bikarbonátový hemodialyzační koncentrát 8,4% se smí použít pouze v kombinaci s kyselým bikarbonátovým hemodialyzačním koncentrátem v daném poměru ředění. Pro bezpečné používání dodržujte pokyny výrobce obsažené v návodu k obsluze hemodialyzačního přístroje. Varování a preventivní bezpečnostní opatření: Zásaditý a kyselý bikarbonátový hemodialyzační koncentrát se naředí bezprostředně před použitím. Zbytky se vyhodí. Je třeba dohlédnout na přesnou koncentraci bikarbonátového hemodialyzačního roztoku pro okamžitou aplikaci. Aplikujte pouze čiré a bezbarvé roztoky. Dodržte teploty skladování uvedené na příslušných etiketách. Po otevření nádobky zásaditého bikarbonátového hemodialyzačního koncentrátu v něm může začít bakteriální růst. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Avitum AG, Schwarzenberger Weg 73-79, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Dialog+
Další
Sol-Cart B® – hydrogenuhličitan sodný 
Další
Kyselý bikarbonátový hemodialyzační koncentrát SW xxx A
Další