Advanced Surface®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Inovativní řešení prevence alergických reakcí a dosažení výrazně menšího opotřebení implantátu

Implantáty s povrchovou úpravou AS od společnosti Aesculap představují průkopnické řešení pro pacienty s alergií na kovy, např. nikl, chrom a kobalt. Kožní přecitlivělost na kovy je poměrně častá – podle literárních údajů postihuje okolo 10 až 15 % populace.

V současné době neexistuje žádná obecně uznávaná klinická metoda, která by umožňovala určit přecitlivělost na kovy používané pro výrobu implantátů. Prevalence kožní přecitlivělosti je však u pacientů s kloubní náhradou, a to zejména u těch, kteří mají s endoprotézou potíže, podstatně vyšší než v obecné populaci (Hallab et al, Biomaterials 2008).

Reakce se může projevovat ekzémem, otokem, výpotkem, ale také poruchou hojení rány nebo sterilní osteomyelitidou. Přecitlivělost na kovy může jistě přispět i k uvolnění implantátu.

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu pacientů, kterým jsou voperovány kloubní náhrady s dlouhou životností, se biokompatibilita materiálu na výrobu endoprotéz stala jedním s hlavních problémů implantační technologie.

Výhody:

  • Vícevrstevný potah zaručuje nejvyšší úroveň ochrany proti pronikání iontů kovů.
  • Nedochází k uvolňování iontů niklu, kobaltu a chrómu.
  • Stejné instrumentárium pro standardní i AS endoprotézy.
  • Potah AS ZrN – materiál vykazující excelentní biokompatibilitu, špičkovou odolnost proti abrazi a vynikající životnost. V porovnání s implantáty CoCr může být otěr nižší až o 60 %.
  • Rozsáhlý sortiment AS komponent nenutí k žádným kompromisům.
  • Nedochází k mechanickému uvolnění potahu.