B. Braun Space OnlineSuite

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Nová aplikační platform B. Braun Space OnlineSuite

OneView

 • Zvýšená efektivita díky centralizovanémupřehledu IV terapie
 • Okamžité informace ze všech pokojů
 • Podpora správy alarmů pump
 • Snižuje stres z alarmů pro sestry i pro pacienty
 • Zvýšená bezpečnost medikace

Upload Manager.WEB

 • Vždy aktualizované systémy: knihovna léčiv, konfigurace a jednorázové údaje
 • Nahrávání dat v rámci intranetu během pár vteřin
 • Bez narušení pracovních postupů u lůžka
 • Online reportování o průběhu nahrávání

Upload Manager.USB

 • Nástroj Upload Manager.USB dovoluje nahrávat soubory v rámci knihovny léčiv, konfigurace přístrojů a jednorázových údajů bez přístupu na síť
 • Aktualizujte data za použití USB místo site
 • Vysoká flexibilita v místech bez přístupu na síť

Drug Library Manager

 • Centrální správa nastavení terapie
 • Jeden soubor Knihovny léčiv pro všechny pumpy
 • Snadné nastavení specifických seznamů léčiv pro konkrétní jednotky intenzivní péče
 • Kapacita knihovny je 1 200 léčiv, 30 kategorií, 50 profilů oddělení, 15 individuálních profilů pacienta

DoseTrac- zprávy pro:

 • Náhled na možné chyby v medikaci
 • Monitorování postupů a procesů zlepšení
 • Optimalizovaná správa lékárny
 • Dokumentace bez mezer

Device Manager

 • Online zobrazení všech pump
 • Snadné provádění technických bezpečnostních control
 • Online sledování a lokace pump
 • Centralizovaná konfigurace pump a jednorázových údajů

Výhody

 • Jedna platforma pro několik aplikací pro správu infuzní terapie
 • Snadná integrace nemocničního intranetu
 • Přizpůsobivá a rozšiřitelná díky standardizaci technologií
 • Nadčasový design díky modernímu designu webu
 • Podpora jak iPad, tak Android tabletů