B. Braun SpaceStation MRI

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

MRIkomunikační jednotkas možností připojit až4 infuzní pumpy Space
(Infusomat® Space/Perfusor® Space)

Konvenční metody pro podávání infuzí při MRI vyšetření zahrnují použití extra dlouhých infuzních setů nebo jednoúčelových MRI-pump. Obojí je nákladné a vyžaduje přerušení probíhajících infuzí.

Standardní infuzní pumpy pro speciální aplikace

SpaceStation MRI uzavírá tuto technologickou mezeru tím, že umožňuje lékařům a dalším zaměstnancům pracovat se standardními infuzními pumpami Space v provozu MRI.

  • Optimální umístění pump: vestavěný senzor intensity magnetického pole TeslaSpy® zajistí, že se pumpy nikdy příliš nepřiblíží k MRI přístroji.
  • Menší nutnost opětovného skenování: SpaceStation MRI stíní pumpy před RF rušením, a tím umožňuje klidné snímkování.
  • Žádná přerušení: blízké umístění pump umožňuje použití běžných infuzních setů. Běžící infuzní pumpy mohou být jednoduše vloženy do SpaceStation MRI.

Výhody

Skenery MRI vyzařují silné magnetické pole, které přitahuje veškerý feromagnetický materiál. To představuje riziko pro pacienty i obsluhu a dokonce to může poškodit MRI zařízení. Senzor intenzity magnetického pole TeslaSpy® zajišťuje, že SpaceStation MRI je vždy umístěna v bezpečné vzdálenosti od magnetu, aniž dojde ke zvýšení pracovní zátěže.

  • Umožňuje použití standardních pump na odděleních MRI
  • Odstraňuje potřebu nákladných dlouhých infuzních setů
  • Nevyžaduje přerušení probíhající infuze
  • Pasivní ochrana proti rušení při snímkování