Bicontact®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Univerzální systém pro náhrady kyčelního kloubu

Systém určený pro všechny indikace endoprotézy kyčelního kloubu.

Systém pro náhrady kyčelního kloubu Bicontact® se úspěšně používá již od roku 1987. Speciální nástroje pro implantaci umožňují ve velkém rozsahu zachovat spongiózní kost proximálního femuru. 

Dřík protézy je v proximálním úseku dobře fixován tlakem kosti. Distálně je kortikalis zachována, neboť tam není třeba frézovat. Identický operační postup operatérovi umožňuje rozhodnout se až během výkonu, zda použije dřík Bicontact® necementovaný, nebo zda bude lepší volbou dřík cementovaný. 

Systém Bicontact® doplňuje výběr modulárních hlavic, kyčelních jamek a komponent pro revizní výkony.

Bicontact® je zdravotnický prostředek.