Bicontact®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Univerzální systém pro náhrady kyčelního kloubu

Systém určený pro všechny indikace endoprotézy kyčelního kloubu.

Systém pro náhrady kyčelního kloubu Bicontact® se úspěšně používá již od roku 1987. Speciální nástroje pro implantaci umožňují ve velkém rozsahu zachovat spongiózní kost proximálního femuru. 

Dřík protézy je v proximálním úseku dobře fixován tlakem kosti. Distálně je kortikalis zachována, neboť tam není třeba frézovat. Identický operační postup operatérovi umožňuje rozhodnout se až během výkonu, zda použije dřík Bicontact® necementovaný, nebo zda bude lepší volbou dřík cementovaný. 

Systém Bicontact® doplňuje výběr modulárních hlavic, kyčelních jamek a komponent pro revizní výkony.

Bicontact® je zdravotnický prostředek.

Bicontact®

Filozofií Bicontact® je maximální zachování a ochrana stávající kostní hmoty. Vychází z jednoduchého, ale zásadního faktu, že úspěch fixace protézy závisí na obou - implantátu i kosti. Za tímto účelem byly vyvinuty nástroje, které kost stlačují, místo aby ji odstraňovaly. Systém Bicontact® zahrnuje různé typy dříků - pro různé anatomické morfologie.

Systém endoprotéz kyčelního kloubu Bicontact®:

Operační technika zachovávající kost pro necementovanou nebo cementovanou implantaci. Pro primární a revizní operace.

Dizajn

Různé tvary kostí. Různá konstrukční řešení. 

Řada implantátů Bicontact® zahrnuje typy dříků pro různé morfologie kosti. Normální, dysplastické a velmi těsné podmínky v dřeni. pro normální podmínky dřeňového kanálu nabízí konstrukce dříku Bicontact® standardní typ dříku S nebo typ H (vysoký posun). Pro stavy s menšími kostmi jsou vhodnou volbou dříky Bicontact® SD. Pro výjimečné případy, jako jsou extrémně těžké dysplastické změny s velmi úzkými poměry ve femorálním kanálu, lze zvolit řadu dříků Bicontact® N. Konstrukční řešení se liší především v horní mediální části, která je zodpovědná za ukotvení protézy. U všech typů dříků je distální část dříku zúžena do plochého zúženého konce.

Intraoperační rozhodování

Dříky Bicontact® pro necementovanou nebo cementovanou implantaci: Situace zjištěná během operace umožňuje nebo určuje správnou volbu postupu. Chirurg se může svobodně rozhodnout nejen před operací, ale i během ní. u kmenů Bicontact® existuje možnost rozhodnout se intraoperačně, zda provést necementovanou implantaci, nebo implantovat kostním cementem. Dřík Bicontact® lze do kosti ukotvit buď s využitím povrchu Plasmapore®, nebo s použitím nejnovějších technik cementování.

Moderní nástroje platformy

Moderní nástroje pro implantaci Bicontact® kombinují dlouholeté zkušenosti, osvědčené metody a podporu správných intraoperačních rozhodnutí pro spolehlivou léčbu kyčelního kloubu.Jeden a stejný postup pro všechny typy dříků Bicontact® - necementované nebo cementované.

Bicontact® může být implantován spolu s Osteoprofilery při minimálně invazivním zákroku. V rámci šetření svalů se trochanterické křídlo preparuje až v posledním kroku. uživatel si může vybrat mezi dvěma verzemi rašplí: Osteoprofiler A & B nebo kompaktní rašple, která kombinuje Osteoprofiler A & B v jedné rašpli.

Revize kyčelní protézy vyžaduje obzvláště pečlivý postup, měla by zachovat co nejvíce hmoty a podpořit rekonstrukci kosti. Pro revizi vyžaduje implantát kostní hmotu, aby byla zajištěna stabilní fixace. Proto je principem revize Bicontact®: přemostění defektních zón. V případě potřeby s bezpečným zajištěním pomocí šroubů. A samozřejmě s proximálním provedením Bicontact® s různými délkami dříku, rovným, zahnutým nebo typem SD pro úzké kostní poměry.

Navigace OrthoPilot®

Počítačem asistované plánování a operační postupy pomáhají chirurgům při moderní náhradě kyčelního kloubu. Inteligentní nástroje podporují jeho manuální dovednosti. Tímto způsobem se dále rozvíjí zkušenosti a operační techniky. Implantace kyčelní protézy vyžaduje manuální zručnost a správná intraoperační rozhodnutí. Pomocí navigačního systému OrthoPilot® získává chirurg data o implantaci, která může porovnávat se svým operačním postupem, a to při všech operacích, zejména při těch, kde se setkává s určitými obtížemi.

Please enable marketing cookies to enable Youtube Video