Braunol®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Druhá generace PVP-jódového přípravku
Unikátní složení s prokázaným nejvyšším antiseptickým účinkem

Účinné látky

 • PVP-jód (Mw 40 000)

Použití

Všeobecná hygienická opatření

 • Dezinfekce kůže, dezinfekční omývání celého těla, dezinfekční koupele

Vysoká účinnost na MRSA

 • Chirurgie
 • Před-, mezi- a pooperační dezinfekce kůže a ran
 • Předoperační příprava a antisepse při resekci tlustého střeva
 • Minimalizace rizika infekce při operacích

Ošetřování popálenin

Gynekologie

 • Dezinfekce pochvy, zevních rodidel před zákroky
 • Vaginální výplachy

Urologie

 • Profylaxe před vyšetřením
 • Před- a pooperační výplachy močového měchýře
 • Katetrové drenáže

Ortopedie

 • Předoperační dezinfekce, oplach operačních ran
 • Dezinfekce otevřených fraktur

Oční lékařství

Zubní a čelistní chirurgie

 • Další indikace jsou uvedeny v příbalovém letáku.

Účinnost

 • Baktericidní, virucidní, fungicidní, sporicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, protozoacidní; remanentní účinek.

Aplikace

 • Přípravek se používá koncentrovaný nebo ředěný – dle indikace. K jednorázovému použití při dezinfekci kůže, ústní sliznice, pochvy, močové trubice, děložního hrdla apod. se používá neředěný, doba působení je 1 min (u pokožky chudé na tukové žlázy). Při opakovaném časově omezeném použití se používá v předepsaných koncentracích nap¬ř.:
 • dezinfekční omývání ran, popálenin 1:3
 • dezinfekční koupele 1:100
 • terapie ran koncentrovaný
 • ošetřování bércových vředů koncentrovaný
 • antisept. oplachy operačních ran 1:2 až 1:20
 • výplachy (vaginální, močového měchýře) 1:10 až 1:100
 • irigace prováděná jako součást prevence vzniku infekce v souvislosti s operačním zákrokem 1:2 až 1:20