Celsite® Titan./PSU Access Ports

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Intravenózní porty pro střednědobé a dlouhodobé nitrožilní infuze

Porty Celsite® PSU představují standardní řadu nitrožilních portů, určených pro jakékoliv stavy vyžadující střednědobé až dlouhodobé intermitentní nebo kontinuální podávání infuzí do centrálního žilního řečiště. Jejich prostřednictvím lze podávat například cytostatika, antibiotika, antivirotika, parenterální výživu i transfuze a mohou se používat také k odběrům krve. Intravenózní porty Celsite® PSU mají tělo vyrobené z polysulfonu a komůrku z titanu. Odolávají tlakům do 325 psi (22,4 baru).