Certodyn® Universal Adapter

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Rychlé připojení k EKG monitoru

Univerzální adaptér k propojení s intraatriálním EKG – svodem.

  • Univerzálně spojitelný s různými druhy monitorů.
  • Možnosti spojení pro – svorky, patenty a 4 mm banánkovou zástrčku.
  • Přepínač z extrakorporálního na intraatriální snímání EKG.
  • Kabelová zástrčka pro spojení s katétrem.

Certodyn® Universal Adapter je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je zajištění alternativního záznamu intravaskulárního a povrchového EKG pro umístění centrálních venózních katetrů. Indikace: K záznamu intraarteriálního EKG svodu k ověřeni polohy systémů centrálních venózních katetrů. Kontraindikace: Neprovádějte záznam EKG svodu v průběhu defibrilace, kardiokonverze nebo VF chirurgického zákroku. Z bezpečnostních důvodů musí být v těchto případech univerzální adaptér nejprve odstraněn z pacienta. Varování: EKG monitor je zařízení typu CF. Připojte další ekvipotenciální spoj (uzemnění) k monitoru. Používejte pouze v prostorách chráněných proti elektrostatickému výboji. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou spoje bezpečně upevněné. Nesterilizujte v autoklávu. Neponořujte do kapalin. Veškeré opravy smí provádět výhradně výrobce. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, se sídlem na adrese Carl-Braun-Str.1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.