Certofix® Mono

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Set s jednoluminálním katétrem pro katetrizaci vena cava Seldingerovou metodou s možností intraatriálního EKG

Souprava ke katetrizaci centrální žíly Seldingerovou metodou s možností výběru ze tří druhů punkčních jehel

  • kovová punkční jehla s postranním ramenem s ventilem k zabránění zpětného toku krve
  • kovová punkční jehla (klasická)
  • Centrofix® Braunüle®
  • zaváděcí drát
  • různé průměry a délka
  • flexibilní J – konec
  • uložen ve speciálně formovaném podavači, umožňující obsluhu jednou rukou
  • dilatátor
  • Omnifix® – injekční stfříkačka 5 ml
  • katetr z Certonu® ze speciálního polyuretanu zkoušeného dle GMP, biokompatibilní, termoelastický
  • opakní, rtg – kontrastní
  • značení délky
  • transparentní proximální část katetru s posuvnou svorkou ke krátkodobému uzavření katetru
  • optimální, bezpečná fixace pomocí jedné pevné a jedné posuvné fixační destičce
  • zajišťovací modrá svorka ke stabilizaci posuvné fixační destičky
  • atraumatický konec katetru
  • kabel pro připojení k EKG