Certofix® Mono

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Set s jednoluminálním katétrem pro katetrizaci vena cava Seldingerovou metodou s možností intraatriálního EKG

Souprava ke katetrizaci centrální žíly Seldingerovou metodou s možností výběru ze tří druhů punkčních jehel.

 • Kovová punkční jehla s postranním ramenem s ventilem k zabránění zpětného toku krve.
 • Kovová punkční jehla (klasická).
 • Centrofix® Braunüle®.
 • Zaváděcí drát.
 • Různé průměry a délka.
 • Flexibilní J – konec
 • Uložena ve speciálně formovaném podavači, umožňující obsluhu jednou rukou.
 • Dilatátor.
 • Omnifix® – injekční stfříkačka 5 ml.
 • Katétr z Certonu® ze speciálního polyuretanu zkoušeného dle GMP, biokompatibilní, termoelastický.
 • Opakní, rtg – kontrastní.
 • Značení délky.
 • Transparentní proximální část katétru s posuvnou svorkou ke krátkodobému uzavření katétru.
 • Optimální, bezpečná fixace pomocí jedné pevné a jedné posuvné fixační destičce.
 • Zajišťovací modrá svorka ke stabilizaci posuvné fixační destičky.
 • Atraumatický konec katétru.
 • Kabel pro připojení k EKG.

Certofix® Mono je zdravotnický prostředek.