Chlorhexidine 2% alcoholic

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Alkoholový dezinfekční prostředek na kůži s obsahem chlorhexidinu

Alkoholový roztok připravený k okamžitému použití na dezinfekci kůže. Podle směrnic CDC je doporučován zejména pro dezinfekci kůže při zavádění centrálních žilních katétrů.

Další použití:
- ƒƒpři zavádění periferních žilních katétrů,
ƒƒ- před vpichem,
ƒƒ- před odběrem krve apod.