Chlorhexidine 2% alcoholic

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Alkoholový dezinfekční prostředek 

Alkoholový dezinfekční prostředek na kůži s obsahem chlorhexidin diglukonátu pro dezinfekci kůže před zaváděním centrálních žilních katétrů, injekcemi, punkcemi, očkováním i pro předoperační dezinfekci kůže před většími a menšími chirurgickými zákroky.

  • K okamžitému použití
  • Rychlý účinek již od 15 s

Složení: Propan-2-ol 70 ml/100 ml, Chlorhexidin diglukonát 2 g/100 ml.

Chlorhexidine 2% alcoholic je biocidní přípravek. Upozornění: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Pro bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce.