Kyselina citronová 50%

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Citric Acid 50%

Kyselina citronová 50% je tekutý koncentrát určený pro vysoce účinnou citrotermickou dezinfekci, čištění a dekalcifikaci hemodialyzačních přístrojů.
 

Kyselina citronová 50% je zdravotnický prostředek. Účel použití: Kyselina citronová 50% je tekutý koncentrát určený pro vysoce účinnou citrotermální dezinfekci, čištění a dekalcifikaci hemodialyzačních přístrojů. Koncentrát se používá při teplotě 83°C podle pokynů výrobce dialyzačního přístroje. Účinky: Baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, virucidní (včetně HBV, HCV, HIV) podle EN 13727/14561, EN 13624/14562, EN 14348/14563, EN 14476 při 83 °C, doba expozice 15 minut, pracovní koncentrace 3% roztok 50% kyseliny citronové. Dávkování a způsob podávání: Naberte koncentrát přes dezinfekční hubici. Pracovní koncentrace je 3 %. Postupujte podle pokynů výrobce dialyzačního přístroje. Upozornění a preventivní opatření: Způsobuje vážné podráždění očí. Noste ochranné brýle. Způsobuje mírné podráždění kůže a sliznic. Při práci noste ochranné rukavice. 50% kyselinu citronovou nemíchejte s roztoky obsahujícími chlór. Při nepoužívání uchovávejte nádobu uzavřenou. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Avitum AG, Schwarzenberger Weg 73-79, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Dialog+
Další
Tiutol® KF
Další