Contiplex® C

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Souprava pro kontinuální regionální anestézii

  • Patentovaný systém zavádění krátkého katétru na jehle.
  • Katétr Contiplex® Ultra viditelný pod ultrazvukem.
  • Rychlé a jednoduché zavedení katétru jako u Single-shot s výhodami kontinuálního podávání.
  • Díky posuvnému držáku možnost zavádět katétr jednou rukou.
  • Menší trauma díky punkční kanyle G25.
  • Možnost napojit se i na neurostimulátor a použít tak dvojitou kontrolu polohy jehly (Dual guidance) pomocí ultrazvuku i neurostimulátoru.

Contiplex® C je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku jsou blokády plexu a periferních nervů pomocí elektrické nervové stimulace a/nebo ultrazvuku. Indikace: Trvalé blokování plexu a periferního nervu s použitím elektrické stimulace nervu a/nebo ultrazvukového vedení jako blokující anestezie pro chirurgické zákroky i pro léčbu bolesti, analgezii pro brzkou mobilizaci a fyzioterapii nebo akutní a dlouhodobou analgezii (např. při zhoubných nádorech). Systém Contiplex® C je indikován pro povrchové trvalé blokování periferního nervu. Kontraindikace: Známá preexistující neurologická onemocnění, infekce/zánět v požadovaném místě a vedení/punkce, nadměrná předoperační úzkost (neodpovídající zákroku) a nemožnost tolerovat polohu, preexistující koagulopatie, endogenní (např. trombocytopenie) nebo iatrogenní (např. terapie warfarinem), vzhledem ke zvýšenému riziku hematomu, anatomické anomálie, které ztěžují umístění jehly pomocí ultrazvuku, nervové stimulace a anatomických orientačních bodů, jaterní onemocnění, které může snižovat Clearance, nebyl získán souhlas pacienta, známá hypersenzitivita na jeden či více použitých materiálů, lymfangitida (např. v případě přístupu v axilární oblasti), stav po lymfadenektomiích (např. v případě přístupu v axilární oblasti), stimulace: neprovádějte během defibrilace nebo kardioverze, informace o dalších kontraindikacích pro podání kontinuální regionální anestezie naleznete v odborné literatuře. Rizika: Nervové léze mohou být způsobeny intrafascikulárním umístěním špičky jehly, intrafascikulární injekcí nebo toxickými reakcemi na lokální anestetikum, pneumothorax (např. v případě supraklavikulárního bloku brachiálního plexu a interskalenického bloku), bolest a hematom v místě zavedení jehly, neúplný blok způsobený nesprávným umístěným, nedostatečným rozptýlením lokálního anestetika, lokální toxicita ve vztahu k anestetikům: srdeční, neurologická, alergická (zejména při podání/injekčním podání velkých objemů), nesprávná epidurální nebo intratekální injekce lokálního anestetika v případě periferních bloků v oblasti páteře, infekce (sepse). Důležitá upozornění: Opětovné použití nástrojů určených k jednorázovému použití představuje potenciální riziko pro pacienta nebo uživatele. Může vést ke kontaminaci anebo poškození funkčnosti. Kontaminace anebo omezená funkčnost prostředku může vést ke zranění, onemocnění nebo smrti pacienta. Pro dosažení optimálního spojení mezi stimulační kanylou a nervovým stimulátorem a tím dosažení bezpečnosti pacienta používejte v kombinaci s výrobky B. Braun pouze jiné výrobky B. Braun. B. Braun Melsungen AG nepřijímá odpovědnost, pokud jsou jeho výrobky kombinovány s prostředky od jiných výrobců. Neprovádějte resterilizaci. Používejte pouze, když je obal neporušený. Použijte řádně uskladněný výrobek do data použitelnosti uvedeného na obalu. Trvání aplikace: Stimulační kanylu je nutno používat pouze pro detekci cílového nervu a v případě potřeby k injekčnímu podání počáteční dávky lokálního anestetika. Pak je nutno ji odstranit. Katétr má potenciální dobu bobtnání do 30 dnů. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.