Contiplex® C

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Souprava pro kontinuální regionální anestézii

  • Patentovaný systém zavádění krátkého katétru na jehle.
  • Katétr Contiplex® Ultra viditelný pod ultrazvukem.
  • Rychlé a jednoduché zavedení katétru jako u Single-shot s výhodami kontinuálního podávání.
  • Díky posuvnému držáku možnost zavádět katétr jednou rukou.
  • Menší trauma díky punkční kanyle G25.
  • Možnost napojit se i na neurostimulátor a použít tak dvojitou kontrolu polohy jehly (Dual guidance) pomocí ultrazvuku i neurostimulátoru.

Contiplex® C je zdravotnický prostředek.