Contiplex® D set

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Set pro kontinuální periferní regionální anestézii

  • Seříznutí hrotu jehly s úhlem 15° nebo 30°.
  • Katétr se zavádí skrz flexilu Braunüly.
  • V nabídce i samostatné jehly.

Contiplex® D set je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je blokáda plexů a periferních nervů pomocí elektrické nervové stimulace. Indikace: Blokáda plexů a periferních nervů pomocí elektrické nervové stimulace jako bloková anestézie při chirurgických zákrocích na horních a dolních končetinách s využitím nejrůznějších technik bloku, stejně jako s léčbou bolesti, analgezií pro brzkou mobilizaci a fyzioterapii nebo akutní a dlouhodobou analgezií (např. onemocnění rakovinou). Kontraindikace: Dříve existující onemocnění nervů, infekce/zánět v místě zavedení, nadměrná předoperační úzkost (kterou nelze potlačit intervencí) a neschopnost tolerovat polohování, dříve existující koagulopatie, endogenní (např. trombocytopenie) nebo iatrogenní (např. léčba warfarinem) z důvodu zvýšeného rizika vzniku hematomu, anatomické anomálie ztěžující identifikaci míst na těle, onemocnění jater, které by mohlo narušit clearance, nemožnost získat pacientův souhlas, známá přecitlivělost na jeden nebo více použitých materiálů, informace o dalších kontraindikacích týkajících se provedení kontinuální regionální anestézie naleznete v odborné literatuře. Rizika: Nervové léze, pneumotorax, bolest nebo hematom v místě zavedení jehly, neúplná blokáda, toxicita související s lokálními anestetiky: srdeční, nervová, alergická, zvýšené riziko trombózy a riziko trombembolie, paravertebrální technika: epidurální/intrathekální injekce. Varování: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Pro dosažení optimálního spojení mezi stimulační kanylou a nervovým stimulátorem a zajištění bezpečnosti pacienta, používejte s produkty B. Braun pouze jiné produkty společnosti B. Braun. Společnost B. Braun Melsungen AG nepřijímá odpovědnost za případy, kdy budou její produkty používány v kombinaci s produkty jiných výrobců. Neresterilizujte. Použijte pouze v případě, že balení je nepoškozené. Použijte náležitě skladovaný produkt před uplynutím data spotřeby uvedeném na obalu. Délka trvání zavedení: Stimulační kanylu je možné použít pouze k nalezení cílového nervu a v případě potřeby pro injekci počáteční dávky lokálního anestetika. Poté musí být odstraněna. Kapilára slouží jako plášť pomocného zavaděče katétru a v inervační oblasti nervu smí zůstat nejvýše 2 dny. Katétr může zůstat zaveden až 30 dnů. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.