Contiplex® D

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Kanyla pro kontinuální periferní regionální anestézii

  • Jehla Contiplex® D s nasazenou plastovou kapilárou (krátké katétry).
  • Umožňuje jak stimulaci nervu tak aspiraci/injekci.
  • K dispozici se zkoseným hrotem 15° a 30°.
  • Contiplex® D jehla pro anestezii plexů 15°: 33 mm, 55 mm, 80 mm, 110 mm.
  • Všechny systémy Stimuplex® a Contiplex® (jehly, kanyly a nervový stimulátor) jsou plně kompatibilní.

Contiplex® D je zdravotnický prostředek.