Vstřebatelný CranioFix

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Vstřebatelný kraniální fixační systém pro použití bez potřeby instrumentária

Vstřebatelný CranioFix je oboustranný systém svorek sloužící k upevnění kraniotomický kostních plotének. Kladkový mechanizmus umožňuje použití bez potřeby instrumentária. Integrovaný automatický mechanizmus zmírňující napětí zajišťuje přesnou fixaci prostřednictvím předdefinované sily. Implantáty jsou zhotoveny z absorbovatelného polyesteru, materiálu standardně používaného k výrobě vstřebatelných fixačních pomůcek pro neurochirurgii.

Fixace si po 8 – 12 týdnech zachovává zhruba 90 – 95 % své původní síly. Implantát je zcela vstřebán a tělem zmetabolizován během 2 – 3 let. Charakteristická stabilita svorek vstřebatelného CranioFixu napomáhá kompletní osteointegraci kostních plotének u dětských i dospělých pacientů.

Vstřebatelný CranioFix je dodáván jako kompletní sterilní sada jednotlivých dílů k následnému sestavení, kterou je možné použít bez potřeby dalších nástrojů.

Výhody:

  • Integrovaný mechanizmus zmírňující napětí.
  • Použití bez potřeby instrumentária.
  • Nízkoprofilový implantát s hladkým a plochým povrchem.
  • Bez potřeby čištění, úprav a sterilizace.
  • Vstřebatelný fixační systém kraniálních kostních plotének.
  • Využitelný pro dětské i dospělé pacienty.
  • Nezpůsobuje artefakty na pooperačních CT či MR snímcích.
  • Sterilní balení.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info.