CranioFix® absorbable

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Vstřebatelný kraniální fixační systém pro použití bez potřeby instrumentária

CranioFix® absorbable je oboustranný systém svorek sloužící k upevnění kraniotomický kostních plotének. Kladkový mechanizmus umožňuje použití bez potřeby instrumentária. Integrovaný automatický mechanizmus zmírňující napětí zajišťuje přesnou fixaci prostřednictvím předdefinované sily. Implantáty jsou zhotoveny z absorbovatelného polyesteru, materiálu standardně používaného k výrobě vstřebatelných fixačních pomůcek pro neurochirurgii. Fixace si po 8 – 12 týdnech zachovává zhruba 90 – 95 % své původní síly. Implantát je zcela vstřebán a tělem zmetabolizován během 2 – 3 let. Charakteristická stabilita svorek CranioFix® absorbable napomáhá kompletní osteointegraci kostních plotének u dětských i dospělých pacientů.
CranioFix® absorbable je dodáván jako kompletní sterilní sada jednotlivých dílů k následnému sestavení, kterou je možné použít bez potřeby dalších nástrojů. 

Výhody

  • Integrovaný mechanizmus zmírňující napětí
  • Použití bez potřeby instrumentária
  • Nízkoprofilový implantát s hladkým a plochým povrchem
  • Bez potřeby čištění, úprav a sterilizace

Kontakt

Pro další informace prosíme kontaktujte Vašeho zástupce firmy Aesculap nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info

Vlastnosti

  • Nezpůsobuje artefakty na pooperačních CT či MR snímcích
  • Sterilní balení

Indikace

  • Vstřebatelný fixační systém kraniálních kostních plotének
  • Využitelný pro dětské i dospělé pacienty