Cytocan®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Jehla nepoškozující septum s fixační bází pro dlouhodobé podávání infuzí

Cytocan®, jehly pro implantbilní porty nepoškozující septum s flexibilní fixační bází, jsou určeny pro dlouhodobé podávání infuzí.

Speciální zkosení umožňuje snadný průnik jehly do septa a zároveň eliminuje poškození a usnadňuje uzavření septa po vyjmutí jehly.

Vlastnosti:

  • Flexibilní, transparentní fixační báze pro spolehlivé umístění a pohodlí pacienta.
  • Flexibilní křidélka pro snadný vpich a fixaci.
  • Transparentní křidélka zajišťují lepší viditelnost místa vpichu a umožňují včasné zjištění infekce.
  • Podmíněně MR kompatibilní.
  • Neobsahuje kaučuk a DEHP.
  • Prodlužovací hadička se svorkou (neobsahuje PVC).
  • Délka propojovací hadičky ke konektoru: 250 +/- 10 mm.

Cytocan® je zdravotnický prostředek.