Diacan® S

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Bezpečnostní jehly

Manipulace s bezpečnostními jehlami Diacan® S od koncernu B. Braun je velmi jednoduchá. Na konci léčby je jehla po vytažení z cévy chráněna integrovaným bezpečnostním mechanismem a nepředstavuje již nadále pro uživatele žádné riziko.

Je třeba zdůraznit skutečnost, že uživatelé nemusí měnit svou běžnou techniku kanylace, neboť způsob práce s těmito jehlami je stejný jako u standardních dialyzačních jehel.

Diacan® S je zdravotnický prostředek.