Diacap® Ultra

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Dialyzační filtr z dutých vláken

Diacap® Ultra je filtr z dutých vláken vyrobený z prvotřídního polysulfonu, sterilizovaný gamma zářením. 

Jeho úkolem je odfiltrování bakterií a pyrogenních látek při přípravě ultračistého dialyzačního roztoku v dialyzačních přístrojích Dialog+. 

Filtr je součástí systému „UltraPureFluid“ (UPF) koncernu B. Braun a lze jej použít také k přípravě roztoku pro objemovou náhradu při HF/HDF Online léčbě na přístroji Dialog+.
 

Dialyzační filtr Diacap® Ultra je zdravotnický prostředek. Účel použití: Dialyzační filtr Diacap® Ultra je bakteriální a pyrogenní filtr, který umožňuje přípravu vysoce čistého dialyzačního roztoku a přípravu substitučního roztoku vysoké čistoty pro hemodiafiltraci a hemofiltraci online. Filtr je určen k používání v různých dialyzačních monitorech Dialog vyráběných firmou B Braun. Použití filtru v jiném dialyzačním přístroji musí být konzultováno s firmou B Braun. Chemická a mikrobiologická kvalita používané vody a koncentrátů musí vyhovovat požadavkům Evropského lékopisu pro čištěnou vodu a obecně přijatým normám. Varování: Nepoužívejte výrobek po uplynutí expirační doby. Expirační doba platí pouze pro správně skladovaný výrobek v neporušeném obalu. Zjistíte-li, že je obal nějak poškozen, filtr nepoužívejte. Sterilita výrobku je zaručena pouze v případě, že je obal neporušený. Aby byla sterilita zaručena, použijte filtr ihned po jeho vynětí z obalu. Dialyzační filtr Diacap® Ultra je nutno před každým použitím odvápnit, v souladu s pokyny. Doba použití: Dialyzační filtr Diacap® Ultra se musí vyměnit po 150 ošetřeních nebo po maximálně 900 použití v přístroji B Braun Dialog, anebo v případě, že se při zkoušce těsnosti zjistí netěsnost filtru. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Avitum AG, Schwarzenberger Weg 73-79, 34212 Melsungen, Germany.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.  

Související produkty

Dialog+
Další
xevonta
Další
Arteriovenózní (A/V) krevní set pro hemodialýzu
Další
Tiutol® KF
Další
Kyselina citronová 50%
Další
Meliseptol® rapid
Další