Diacap® Ultra

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Diacap® Ultra

Diacap® Ultra je filtr z dutých vláken vyrobený z prvotřídního polysulfonu, sterilizovaný gamma zářením. Jeho úkolem je odfiltrování bakterií a pyrogenních látek při přípravě ultračistého dialyzačního roztoku v dialyzačních přístrojích Dialog+. Filtr je součástí system „UltraPureFluid“ (UPF) koncernu B. Braun a lze jej použít také k přípravě roztoku pro objemovou náhradu při HF/HDF Online léčbě na přístroji Dialog+.

Kontakt

Související produkty

Dialog+
Další
Xevonta
Další
A/V systémy
Další
Tiutol® KF
Další
Citric Acid 50% (Kyselina citronová 50%)
Další
Meliseptol® rapid
Další