Diacap® Ultra

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Dialyzační filtr z dutých vláken

Diacap® Ultra je filtr z dutých vláken vyrobený z prvotřídního polysulfonu, sterilizovaný gamma zářením. 

Jeho úkolem je odfiltrování bakterií a pyrogenních látek při přípravě ultračistého dialyzačního roztoku v dialyzačních přístrojích Dialog+. 

Filtr je součástí systému „UltraPureFluid“ (UPF) koncernu B. Braun a lze jej použít také k přípravě roztoku pro objemovou náhradu při HF/HDF Online léčbě na přístroji Dialog+.
 

Diacap® Ultra je zdravotnický prostředek.