Dialog+

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Dialyzační přístroje Dialog+

S dialyzačními přístroji řady Dialog+, které jsou dostupné ve třech základních konfiguracích udává společnost B. Braun trend v mimotělním ošetření krve. Inteligentní software Dialog+ perfektně doplňuje sofistikovanou konstrukci přístroje a originálních doplňků. Dialog+ vytváří nové dimenze v kvalitě péče o pacienty.

Kontakt

Související produkty

A/V systémy
Další
Diacap® Ultra
Další
Tiutol® KF
Další
Citric Acid 50% (Kyselina citronová 50%)
Další
Meliseptol® rapid
Další