Dialog+

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Dialyzační přístroj

S dialyzačními přístroji řady Dialog+, které jsou dostupné ve třech základních konfiguracích udává společnost B. Braun trend v mimotělním ošetření krve.

Snadné nastavení hladiny pomocí dotykové obrazovky

  • Plný výkon v režimech dvojjehlové i jednojehlové dialýzy
  • Dostupné ve všech fázích provozu (příprava, léčba, dezinfekce)

Inteligentní software Dialog+ perfektně doplňuje sofistikovanou konstrukci přístroje a originálních doplňků. 

Adimea® – monitoring dialyzační dávky v reálném čase

Jedná se o měření umožňující spolehlivé průběžné sledování dialyzační dávky (Kt/V) během celého ošetření. Tento inovativní systém využívá pro stanovení poklesu molární koncentrace látek (běžně vylučovaných močí) v použitém dialyzačním roztoku principů spektroskopie. Systém Adimea® navíc změny v molární koncentraci analyzuje průběžně a umožňuje přímé napojení na organismus pacienta. Lékaři a ošetřující personál tak mohou upravovat parametry ošetření podle potřeby již v průběhu dialýzy, což představuje podstatný přínos pro efektivitu léčby.

Systém biologické zpětné vazby bioLogic RR® Comfort

Díky automatické prediktivně nastavitelné rychlosti ultrafiltrace je bioLogic RR® Comfort schopen předcházet nežádoucím poklesům krevního tlaku v průběhu dialýzy. Navíc disponuje inteligentní řídicí technologií, která mu umožňuje aktivně pracovat s křivkami průběhu krevního tlaku uloženými již z předchozích dialýz. Výsledkem je mimořádně bezpečný a spolehlivý systém.

Dialog+ je zdravotnický prostředek.