Diamantový nůž

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Vynikající přesnost řezu díky vysoce ostrému diamantovému ostří

Výborné vlastnosti pro extrémně čisté, přesné a nenamáhavé řezy.

Charakteristiky:

  • Ergonomická titanová rukojeť.
  • Barevné označení pro snadnou identifikaci tvaru ostří.
  • Ostří zatažitelné do rukojeti pro bezpečnější skladování.
  • Konektor pro oplachování a opětovný návrat do činnosti.

Výhody:

  • Vysoká stabilita a odolnost díky ostří zhotovenému z přírodního diamantu.
  • Výjimečná ostrost – prakticky nenamáhající řezy.
  • Hladký řez bez potrhání.
  • Dobrá vizuální kontrola incize.

Diamantové nože jsou dodávané se čtyřmi různými tvary ostří: kulaté, zpětné, klínovité, lancetovité.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Diamantový nůž je zdravotnický prostředek. Diamantové nože jsou určeny k mikrochirurgickým operacím. Řez se vyznačuje extrémní ostrostí, s níž lze dosáhnout velmi přesné mikroincize nebo provést velmi jemné preparace. Bezpečnostní pokyny: Nebezpečí zranění pacienta roztříštěným diamantovým ostřím. Zabraňte styku citlivých ostří a špiček s tvrdými povrchy nebo jinými nástroji. Nástroj používejte pouze podle jeho určení. Nebezpečí poškození diamantového ostří. Zabraňte styku citlivých ostří a špiček s tvrdými povrchy nebo jinými nástroji. Když není diamantové ostří používáno, chraňte jej ochrannou objímkou. Zabraňte styku citlivých ostří a špiček s tvrdými povrchy nebo jinými nástroji. Nepoužívejte ultrazvuk. Nečistěte diamantové ostří čisticím kartáčem. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Výrobek zpracovávejte a uchovávejte ve vhodné pomůcce pro uložení. Dbejte přitom na bezpečnou fixaci. Kontraindikace: U pacientů s Creutzfeldt-Jakobovou nemocí (CJN), podezřením na CJN nebo její možné varianty dodržujte v otázkách úpravy výrobků aktuálně platné národní předpisy. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.