Enteroport® plus
 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Pumpa pro podávání enterální výživy

Enterální pumpa určená pro řízené podávání enterální výživy gastrickou nebo intestinální cestou. Pro ústavní či ambulantní použití.

Výhody

Ergonomický a moderní design, snadná obsluha

Vlastnosti

  • Malé rozměry, nízká hmotnost (450 g).
  • Programování přes osvětlený LCD display.
  • Integrované bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy.
  • Detekce vzduchové okluze, prázdného obalu (vaku), slabé baterie, konce aplikace (objem, čas).
  • Provozní režimy - kontinuální aplikace, objem/čas a aplikace bolusů.
  • Funkce paměti - posledního nastavení přístroje.
  • Bezpečnostní funkce - ochrana proti neúmyslnému nastavení programu.
  • Nabíjecí baterie a síťový adaptér.