Enteroport® plus
 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Pumpa pro podávání enterální výživy

Enterální pumpa určená pro řízené podávání enterální výživy gastrickou nebo intestinální cestou. Pro ústavní či ambulantní použití.

 

  • Ergonomický a moderní design, snadná obsluha.
  • Malé rozměry, nízká hmotnost (450 g).
  • Programování přes osvětlený LCD display.
  • Integrované bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy.
  • Detekce vzduchové okluze, prázdného obalu (vaku), slabé baterie, konce aplikace (objem, čas).
  • Provozní režimy - kontinuální aplikace, objem/čas a aplikace bolusů.
  • Funkce paměti - posledního nastavení přístroje.
  • Bezpečnostní funkce - ochrana proti neúmyslnému nastavení programu.
  • Nabíjecí baterie a síťový adaptér.

Enteroport® plus je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je výhradně podávání enterální výživy. Indikace: Podávání enterální výživy při nastavené rychlosti průtoku. Kontraindikace: podávání intravenózní infuze, při kontraindikaci enterální výživy, v neonatologii. Bezpečnostní pokyny: Před použitím zkontrolujte akustické a vizuální alarmy, které jsou generovány během autotestu. Zkontrolujte rovněž, zda není zařízení poškozeno. Vyberte aplikační set, který je vhodný pro konkrétní pumpu a zamýšlenou lékařskou aplikaci. Doplňkové léky smí být podávány pouze injekčními porty nebo přímo prostřednictvím výživové sondy. Pro napájení z elektrické sítě je povoleno používat pouze síťový adaptér určený k tomuto účelu. Při zastavení pumpy je nutné uzavřít rolovací svorku. Zařízení Enteroport® plus se nedoporučuje používat v blízkosti zařízení pro zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.