Espocan® CSE Set

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Katétrizační souprava pro kombinovanou spinální/epidurální anestézii (CSE)

  • S katétrem Perifix® Soft Tip.
  • S velmi měkkou, uzavřenou špičkou a třemi postranními otvory.
  • Se systémem pro fixaci spinální jehly.

Espocan® CSE Set je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je kombinovaná spinální a epidurální anestézie. Indikace: Kombinovaná spinálně-epidurální technika je určena k indukci anestézie. Kombinovaná spinální a epidurální anestézie spojuje výhody spinální a epidurální anestézie. Díky spinální anestézii lze dosáhnout rychlé blokády vedení vzruchu a díky epidurální anestézii pomocí epidurálního katétru lze anestézii snadno prodloužit a také zajistit pooperační analgezii. Kontraindikace: Je nutno brát v úvahu známé kontraindikace spinální a epidurální anestézie, zejména: poruchy srážlivosti krve, kožní infekce v oblasti vpichu, sepse. V odborné lékařské literatuře se seznamte s kontraindikacemi souvisejícími s kontinuální lokální anestézií. Rizika: Mezi známá rizika technik spinální a epidurální anestézie patří zejména hypotenze, dyspnoe/apnoe, srdeční zástava, bradykardie, retence moči, toxické účinky lokálního anestetika / adjuvantní (nahlédněte prosím do SPC příslušných léčivých přípravků), dočasné nebo trvalé neurologické komplikace a místní nebo systémové infekce (postpunkční bolest hlavy (PDPH), parestezie, meningitida / syndrom cauda equina, transverzální myelitida nebo syndrom arteria spinalis anterior s trvalou paralýzou, epidurální hematom / infekce epidurálního prostoru, abscesy, infekce kůže a podkožní tkáně), neúmyslná punkce cév. K dispozici musí být vyškolený personál a zařízení dostatečná k poskytnutí rychlé pomoci, zejména pro umělou ventilaci a hemodynamickou podporu. Upozornění: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Nesmí být používáno u pacientů, u nichž je známa přecitlivělost na použité materiály. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Neresterilizujte. Nepoužívejte injekční stříkačky o objemu menším než 10 ml, protože příliš vysoký vstřikovací tlak by mohl poškodit těleso filtru. Injekční stříkačka Perifix® L.O.R.: Speciální injekční stříkačka s technikou „ztráty odporu“ pro lokální anestézii. Injekční stříkačka. Jen omezeně vhodná pro aspiraci tekutin. Neaspirujte pomocí mechanické zábrany. Z hygienických důvodů naplňte stříkačku až těsně před použitím. Doba použití: Místo vpichu katetru musí být podrobeno denní kontrole. V případě příznaků lokálních nebo systémových zánětů, jejichž příčina je nejasná, je nutno katetr vytáhnout. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.