Exadoral® stříkačka

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Pro perorální aplikaci kapalných léků

  • Bez závitu s úsporným pístem
  • Přesné naplnění a dávkování léků
  • Stupnice 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 ml

Exadoral® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je dávkování a podávání tekutých léčiv perorální cestou. Indikace: dávkování a podávání tekutých léčiv perorální cestou. Kontraindikace: při používání zařízení v souladu s přiloženým informačním letákem nejsou známy. Bezpečnostní pokyny: Každý ústní dávkovač je možné použít pouze pro jedno léčivo a pro jednoho pacienta. Před naplněním dávkovače se přesvědčte, že je píst zcela stlačen. K natažení léčiva do ústního dávkovače použijte vhodné plnicí příslušenství. Aby měření bylo co nejpřesnější, použijte okraj pístu dávkovače, který je nejblíže hladině léčiva. Při perorálním podávání tekutých léčiv je důležité, aby pacient byl v poloze, která umožňuje normální neomezené polykání. Pomalu tiskněte píst a směrujte tekutinu k vnitřní straně tváře, abyste umožnili přirozené polknutí. Vstříknutí léčiva silou do zadní části ústní dutiny může způsobit dušení nebo zvracení. U pacientů s problémy při polykání dodržujte příslušná bezpečnostní opatření. Ústní dávkovače společnosti B. Braun je možné používat opakovaně. Ústní dávkovač je třeba po podání léčiva vyčistit. Ústní dávkovač nevyvařujte. Ústní dávkovač vyměňte, pokud jsou válec, píst nebo konus jakkoli poškozeny, značka dávkování již není jasně rozeznatelná a je manipulace s dávkovačem obtížná. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.