Gelaspan 4 %

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Plně plazma-adaptovaná 4% sukcinylovaná želatina - roztok pro objemovou terapii

Gelaspan je 4% roztok plně plazma adaptované,sukcinylované želatiny ve fyziologicky balancovaném roztoku.

  • Izokonkotický a izotonický roztok
  • Objemový efekt srovnatelný s moderními škroby a albuminem
  • Vznikl na základě celosvětově vyzkoušeného a testovaného rotoku Gelofusine
  • Bez limitu dávky
  • Obsahuje vápník,nezbytný kofaktor pro interakce v koagulační kaskádě
  • Obsahuje acetát, prekursor bikarbonátu

Výhody

  • Gelaspan vykazuje objemový účinek po dobu přibližně 3-4 hodin.
  • Je převážně vylučován močí, velmi malé množství stolicí a pouze 1 % infundovaného množství je metabolizováno.
  • Gelaspan nemá limit dávky!