Haemocat® Signo

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

RTG kontrastní centrální žilní katétr s dvojitým lumen

Haemocat® Signo je dočasný dvojluminální hemodialyzační katétr zaváděný cestou jugulární, podklíčkové nebo femorální žíly. Jeho mimořádná výhoda spočívá v možnosti rychlé, ekonomické a jednoduché kontroly pozice katétru pomocí EKG svodu v průběhu katetrizace. 

Identifikace elevované P-vlny na EKG umožňuje snadno a zřetelně zjistit pozici katétru, čímž odpadá nutnost kontroly rentgenovým snímkem. Lékař si tak může ověřit polohu katétru přímo na místě bez jakéhokoliv nepohodlného přemísťování pacienta.

Doba použitelnosti je 60 měsíců.

Uživatelsky příjemné katétrové soupravy.

Souprava obsahuje:

 • Dvojluminální katétr.
 • Ventilovou kanylu 18G (1,3 mm).
 • Neuzlící se (kink-proof) vodicí drát.
 • Dilatátor 12 Fr.
 • Skalpel.
 • Biokonektor (IN stopper).
 • Spojovací kabel pro intraarteriální EKG svod.
 • Injekční stříkačku: Omnifix® 5 ml.

Výhody:

 • Vysoká bezpečnost a ulehčení pro pacienty zásluhou arteriálního EKG svodu.
 • Umístění, kontrola a úprava pozice jsou proveditelné najednou – léčba může začít ihned.
 • Bez radiační zátěže.
 • Bez nutnosti rekatetrizace kvůli nesprávnému umístění katétru.
 • Bez následných komplikací.
 • Nízké nároky na personální a organizační zajištění.
 • Vysoká rentabilita.
 • Snadné zavedení katétru i při nepříznivých anatomických poměrech zásluhou:
  - neuzlícího se drátěného vodiče.
  - vynikající pevnosti drátěného vodiče v tahu.
  - ideálního poměru ohebnosti a pružnosti.

Haemocat® Signo je zdravotnický prostředek.