Haemocat® Signo

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Haemocat® Signo

Haemocat® Signo je dočasný dvojluminální hemodialyzační katétr zaváděný cestou jugulární, podklíčkové nebo femorální žíly. Mimořádná výhoda katétru Haemocat® Signo spočívá v možnosti rychlé, ekonomické a jednoduché kontroly pozice katétru pomocí EKG svodu v průběhu katetrizace. Identifikace elevované P-vlny na EKG umožňuje snadno a zřetelně zjistit pozici katétru, čímž odpadá nutnost kontroly rentgenovým snímkem. Lékař si tak může ověřit polohu katétru přímo na místě bez jakéhokoliv nepohodlného přemísťování pacienta.

 • Doba použitelnosti: 60 měsíců

Výhody

 • Vysoká bezpečnost a ulehčení pro pacienty zásluhou arteriálního EKG svodu
 • Umístění, kontrola a úprava pozice jsou proveditelné najednou – léčba může začít ihned
 • Bez radiační zátěže
 • Bez nutnosti rekatetrizace kvůli nesprávnému umístění katétru
 • Bez následných komplikací
 • Nízké nároky na personální a organizační zajištění
 • Vysoká rentabilita
 • Snadné zavedení katétru i při nepříznivých anatomických
  poměrech zásluhou:
  - neuzlícího se drátěného vodiče
  - vynikající pevnosti drátěného vodiče v tahu
  - ideálního poměru ohebnosti a pružnosti

Kontakt

David Vacek, DiS.
Tel. +420-602 484 011
david.vacek@bbraun.com 

Poznámka

Uživatelsky příjemné katétrové soupravy

Souprava obsahuje:

 • Dvojluminální katétr
 • Ventilovou kanylu 18G (1,3 mm)
 • Neuzlící se (kink-proof) vodicí drát
 • Dilatátor 12 Fr
 • Skalpel
 • Biokonektor (IN stopper)
 • Spojovací kabel pro intraarteriální EKG svod
 • Injekční stříkačku: Omnifix® 5 ml

Související produkty

Diacan® S
Další
A/V systémy
Další