Hartmannův roztok Braun BP

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Elektrolytový roztok pro infuzní terapii

Hartmannův roztok Braun BP je určen k náhradě tělesných tekutin a solí. Podáván pomocí žilního setu (jako infuze). Složení solí je podobné jejich složení v lidské krvi.


Tento roztok budete dostávat když:

  • Potřebujete dodat tekutiny a soli. Ty se podávají, když je vaše acidobazická rovnováha normální nebo je ve vaší krvi lehký nadbytek kyselých látek (lehká acidóza).
  • Došlo ke ztrátám vody
  • Došlo ke ztrátám vody a solí
  • Došlo ke ztrátě krve a je zapotřebí krátkodobé náhrady
  • Lékař chce podat soli nebo nějaké léky, které je zapotřebí rozpustit nebo rozředit