Hartmannův roztok Braun BP

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Elektrolytový roztok pro infuzní terapii

Hartmannův roztok Braun BP je určen k náhradě tělesných tekutin a solí. Podáván pomocí žilního setu (jako infuze). Složení solí je podobné jejich složení v lidské krvi.


Tento roztok budete dostávat když:

  • Potřebujete dodat tekutiny a soli. Ty se podávají, když je vaše acidobazická rovnováha normální nebo je ve vaší krvi lehký nadbytek kyselých látek (lehká acidóza).
  • Došlo ke ztrátám vody
  • Došlo ke ztrátám vody a solí
  • Došlo ke ztrátě krve a je zapotřebí krátkodobé náhrady
  • Lékař chce podat soli nebo nějaké léky, které je zapotřebí rozpustit nebo rozředit

Hartmannův roztok Braun BP je léčivý přípravek.