Helizyme 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Enzymatický čisticí prostředek pro manuální čištění instrumentária, rigidních i flexibilních endoskopů

  • Vhodné pro manuální a poloautomatické čištění chirurgických nástrojů, rigidních a flexibilních endoskopů
  • Nízké pracovní koncentrace (1 %/ 5 minut)
  • Účinně odstraňuje biofilm, krev, sekrety, zaschlé nečistoty a jiné organické znečištění
  • pH-neutrální
  • Kompatibilní se širokou škálou materiálů
  • Nízká pěnivost, vhodný pro ultrazvukové čištění
  • Doporučováno značkou Aesculap na čištění diamantových nožů

 

Složení: <5 % aniontových tenzidů, neiontové tenzidy, enzymy, polykarboxyláty, inhibitory koroze, konzervanty, rozpouštědla, organické soli a pomocné látky
 

Helizyme je zdravotnický prostředek. 

Pro bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce.