Infusomat® Space Line

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Infuzní soupravy

  • Originální příslušenství k infuzním systémům.
  • Kompatibilní s Infusomat® fm, fmS a Infusomat® Space.
  • Ostrý hrot pro snadné napíchnutí infuzních kontejnerů.
  • Silikonový segment zajišťuje dlouhodobě vysokou přesnost podávání infuze.
  • Široký sortiment pro různé typy terapií.

Výhody:

  • Zachování nezbytné flexibility i při omezeném prostoru.
  • Integrovaná knihovna léčiv a limity dávek znamenají zvýšení bezpečnosti pacienta.
  • Univerzální uživatelské rozhraní zkracuje čas potřebného tréninku a zvyšuje bezpečnost.
  • Jednoduchý transport.
  • Rychlejší lokalizace alarmu.

Infusomat® Space Line je zdravotnický prostředek.