Infusomat® Space Line

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Infuzní soupravy

  • Originální příslušenství k infuzním systémům.
  • Kompatibilní s Infusomat® fm, fmS a Infusomat® Space.
  • Ostrý hrot pro snadné napíchnutí infuzních kontejnerů.
  • Silikonový segment zajišťuje dlouhodobě vysokou přesnost podávání infuze.
  • Široký sortiment pro různé typy terapií.

Výhody:

  • Zachování nezbytné flexibility i při omezeném prostoru.
  • Integrovaná knihovna léčiv a limity dávek znamenají zvýšení bezpečnosti pacienta.
  • Univerzální uživatelské rozhraní zkracuje čas potřebného tréninku a zvyšuje bezpečnost.
  • Jednoduchý transport.
  • Rychlejší lokalizace alarmu.

Infusomat® Space Line je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je podání infuze. Typ IV-Standard: Indikace: Pro standardní infuze a pro infuze parenterálních tekutin (např. parenterální infuzní roztoky a lipidy). Kontraindikace: Nepoužívat pro: roztoky pro enterální výživu, léčiva citlivá na světlo, krev a krevní produkty. Typ Light Protect: Indikace: Pro léčiva citlivá na světlo. Kontraindikace: Nepoužívat pro: roztoky pro enterální výživu, krev a krevní produkty. Typ Oncology: Indikace: Pro standardní infuzní roztoky, pro IV roztoky s nízkou rozpustností a pro cytostatické roztoky. Kontraindikace: Nepoužívat pro krev a krevní produkty, emulze lipidů, léčiva citlivá na světlo, roztoky pro enterální výživu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.