Systém infuzní odměrné pumpy Infusomat® Space

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nový rozměr v infuzní technice

Menší, lehčí a bezpečnější při provozu než kterýkoliv předchozí srovnatelný systém. 

Perfusor® Space a Infusomat® Space určují nové standardy v infuzní technologii. Uživatelské rozhraní je stejné pro infuzní pumpu i pro lineární dávkovač. Tato jednotnost snižuje náklady na školení zdravotnického personálu a techniků, zrychluje pracovní proces a zvyšuje bezpečnost.

Perfusor® Space a Infusomat® Space nabízejí univerzální řešení pro široký rozsah terapeutických úkonů se současným zvýšením mobility a flexibility. 

Poprvé je tak možno komplexně v celé nemocnici standardizovat systém řízení infuzí, čímž se efektivně sníží náklady na pořízení infuzní techniky, její provoz a administrativu.

Inovovaná technologie pohonuPerfusor® Space nejen zajišťuje vynikající vlastnosti při spuštění a při dávkování, ale také poskytuje bezpečnost a jedinečné pohodlí při výměně injekčních stříkaček. 

Automatická synchronizace funkcí předchází omylům během výměny injekčních stříkaček. Brzda pístu brání samovolnému toku infuze.
 

Systém infuzní odměrné pumpy Infusomat® Space je zdravotnický prostředek, který obsahuje externí přenosnou elektronickou infuzní odměrnou pumpu a příslušenství pumpy. Systém je určen pro použití u dospělých, dětí a novorozenců k intermitentnímu nebo kontinuálnímu parenterálnímu nebo enterálnímu podávání tekutin klinicky schválenými cestami pro podání. K těmto cestám patří mimo jiné podání intravenózní, rektální/epidurální a enterální. Systém se používá k podání léků indikovaných k infuzní léčbě, včetně, ale nikoli výlučně, koloidů a krystaloidů, sedativ, krve a krevních součástí, celkové parenterální výživy (TPN); tuků a enterálně podávaných tekutin. Systém infuzní odměrné pumpy Infusomat® Space je určen k použití školenými zdravotnickými pracovníky ve zdravotnických zařízeních, při domácí léčbě, u ambulantních pacientů a v prostředí zdravotnického transportu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

SpaceStation s integrovaným SpaceCom
Další
Space OnlineSuite
Další
Space® Cover comfort
Další
SpaceStation
Další
Lineární dávkovač Perfusor® Space
Další