Intrafix® SafeSet

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Infuzní souprava s bezpečnostními prvky

  • Nižší nebezpečí kontaminace infuzního systému.
  • Snížení rizika vzduchové embolie.
  • Zjednodušená a bezpečná výměna infuzního kontejneru.
  • Úspora času při přípravě infuze PrimeStop.
  • Nová krytka zabraňuje odkapávání infuzního roztoku z konce setu AirStop.
  • Unikátní membrána brání průniku vzduchu do hadičky infuzního setu.
  • Nový regulátor průtoku.
  • Přesné nastavení rychlosti infuze a minimalizace kolísání průtoku.
  • Hadička setu bez obsahu DEHP.

Intrafix® SafeSet je zdravotnický prostředek.