Rozložitelné štípací kleště na kosti KERRISON

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Bez bolesti a bez námahy

Kostní štípáky poháněné stlačeným vzduchem. 

Pneumatické kostní kleště KERRISON.

Jsou dodávány ve dvou délkách a šířkách v rozmezí od 2 do 6 mm.

Výhody:

  • Podstatně menší námaha.
  • Minimální zatížení operatéra.
  • Zachování jemné motoriky.
  • Krátký zácvik.
  • Spolehlivost, plynulý provoz.

Charakteristiky:

  • Inovativní systém bezpečnosti.
  • Skvěle vyvážený nástroj.
  • Vhodné pro praváky i leváky.
  • Ergonomický vzhled.
  • Rychlá reakce – snadný a rychlý zákrok.

Indikace: Operativa krční a bederní páteře.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Rozložitelné štípací kleště na kosti KERRISON jsou zdravotnický prostředek. Indikace: Štípací kleště na kosti KERRISON se používají k odstranění kosti, vazů, chrupavek a podobných tkání (v neurochirurgii, ortopedii a traumatologii). Bezpečná manipulace: Aby se předešlo škodám v důsledku neodborné přípravy a aplikace a nebyl ohrožen nárok na záruku: Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Respektujte bezpečnostní informace a pokyny k provozní údržbě. Výrobek a příslušenství mohou používat výhradně osoby s patřičným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi. Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Před použitím výrobek zkontrolujte na funkčnost a bezchybný stav. Uživatel nese zodpovědnost za odborné provedení operačního zákroku. Předpokladem pro úspěšné používání tohoto výrobku je patřičné klinické vzdělání i teoretické a praktické zvládnutí potřebných operačních technik, včetně používání tohoto výrobku. Uživatel je povinen vyzvednout si informace u výrobce, pokud existuje nejasná předoperační situace ohledně použití výrobku. Nebezpečí poškození nebo zničení výrobku v důsledku nesprávné manipulace: Zamezte nadměrnému namáhání výrobku kroutivými nebo páčivými pohyby při štípání (to platí zejména pro štípací kleště na kosti KERRISON s tenkým ramenem). Štípací kleště na kosti KERRISON s tenkým ramenem používejte pouze k odstraňování drobných měkkých kostních úlomků a měkkých tkání. Odštipujte pouze tolik tkáně, kolik může kavita mezi patkou a posuvným dílem pojmout. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.