Rozložitelné štípací kleště na kosti KERRISON

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Rozkládací kostní kleště s černým povrchem pro minimalizaci odrazu světla

Pěkný vzhled díky černému povrchu - NOIR® - již žádné odlesky v operačním poli.

  • Povrch NOIR® minimalizuje rušivé světelné odlesky.
  • Vrstva NOIR® zvyšuje tvrdost povrchu, zajišťuje optimální skluz a omezuje přilnavost k rukavici.
  • Štípáky NOIR® s tenkou štípací ploškou poznáte podle zlaté vnitřní rukojeti.
  • Rychlé rozložení na 2 díly bez potřeby nářadí pro snadné a dokonalé čištění.
  • Velké číselné označení na rukojeti slouží k snadnému určení šíře čelistí.
  • Zařízení k odstranění naštípaného materiálu.

Štípáky KERRISION jsou dostupné ve více než 220 různých provedení, z čehož 79 je v úpravě NOIR®.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Rozložitelné štípací kleště na kosti NOIR® KERRISON jsou zdravotnickým prostředkem. Štípací kleště na kosti NOIR® KERRISON se používají k odstranění kostí, vazů, chrupavek a podobných tkání (v neurochirurgii, ortopedii a traumatologii). Bezpečnostní pokyny: Aby se předešlo škodám v důsledku neodborné přípravy a aplikace a nebyl ohrožen nárok na záruku: Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v návodu k použití. Respektujte bezpečnostní informace a pokyny k provozní údržbě. Výrobek a příslušenství mohou používat výhradně osoby s patřičným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi. Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Před použitím výrobek zkontrolujte na funkčnost a bezchybný stav. Návod k použití uchovávejte na místě přístupném pro uživatele. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.