Kyrety TREND

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nástroje k použití v centrálním nervovém systému

Správná volba pro endoskopicky asistovanou a mikroskopickou chirurgii hypofýzy – kyrety, disektory, háčky a enukleátory TREND.

Nástroje TREND jsou dodávány v 11 rovných a 16 bajonetovitých provedení s různým stupněm vyúhlení. 

Charakteristiky:

  • Rovné nebo bajonetovité nástroje.
  • Kulatá rukojeť TREND.
  • Kyrety NICOLA a HARDY.
  • Enukleátory HARDY.
  • Disektory a háčky LANDOLT-REULEN.

Výhody:

  • Efektivní průběh operace díky možnosti volby různých kyret, enukleátorů, disektorů a háčků.
  • Dobré držení díky kulaté rukojeti.
  • Ergonomický tvar a skvělé vyvážení nástroje.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Nástroje k použití v centrálním nervovém systému jsou zdravotnický prostředek. Nástroje k použití v centrálním nervovém systému se používají při operacích centrálního nervového systému (například při operacích hypofýzy nebo mozkových operacích) k přidržování a preparování. Rizika a nežádoucí účinky: V rámci zákonné informační povinnosti je třeba upozornit na následující rizika a nežádoucí účinky, obvyklé při používání chirurgických nástrojů. Jsou většinou specifická pro způsob použití, a ne pro výrobek samotný a jedná se mimo jiné o poranění okolní tkáně nedopatřením, např. s následkem krvácení, infekce, nesnášenlivosti materiálu, nepovšimnutého zanechání součástí nástrojů v operační ráně atd. Bezpečná manipulace: Výrobek a příslušenství smějí provozovat a používat pouze osoby, které mají potřebné vzdělání, znalosti a zkušenosti. Prostudujte si návod k použití, postupujte podle něj a uschovejte si ho. Nový výrobek od výrobce po odstranění transportního obalu a před první sterilizací vyčistěte (ručně nebo strojově). Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Výrobek před každým použitím prohlédněte, zda neobsahuje: Volné, ohnuté, zlomené, prasklé, opotřebené a odlomené části. Nikdy nepoužívejte poškozený anebo vadný výrobek. Poškozený výrobek okamžitě vyřaďte. Jednotlivé poškozené díly okamžitě nahraďte originálními náhradními díly. Aby se předešlo poškozením na pracovním konci: Produkt zaveďte opatrně přes pracovní kanál (např. trokar). Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.