Kyselý bikarbonátový hemodialyzační koncentrát SW xxx A

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Dialyzační roztok určený k přímému použití

Dialyzační roztoky určené k přímému použití (ready-to-use) se připravují v dialyzačním přístroji smícháním kyselých bikarbonátových hemodialyzačních koncentrátů s alkalickými bikarbonátovými hemodialyzačními koncentráty (8,4%) a vodou odpovídající kvality (voda pro hemodialýzu) ve standardním ředícím poměru 1:44.
 

Kyselý bikarbonátový hemodialyzační koncentrát SW xxx A je zdravotnický prostředek.