Kyselé bikarbonátové hemodialyzační koncentráty 1+34

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Dialyzační roztoky určené k přímému použití

Dialyzační roztoky určené k přímému použití (ready-to-use) se připravují v dialyzačním přístroji smícháním kyselých bikarbonátových hemodialyzačních koncentrátů s alkalickými bikarbonátovými hemodialyzačními koncentráty (8,4%) a vodou odpovídající kvality (voda pro hemodialýzu) ve standardním ředícím poměru 1:34.

Kontakt