Lyoplant®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Biologická náhrada tvrdé pleny mozkové

Lyoplant® je čistě kolagenní implantát vytvořený z bovinního perikardu. Speciální proces lyofilizace (vysušení mrazem) zajišťuje ochranu před ztrátou struktury vláken Lyoplantu® tak, aby byla umožněna optimální fibroblastická proliferace.

Výhody

  • Vodotěsnost zabraňující úniku likvoru
  • Absorbovatelnost
  • Vynikající tkáňová kompatibilita
  • Rychlé a pravidelné zarůstání autologní pojivové tkáně
  • Dobré manipulační vlastnosti, jako jsou rychlá rehydratace, vysoká pružnost a přizpůsobivost okolním anatomickým strukturám

Kontakt

Pro další informace prosíme kontaktujte Vašeho zástupce firmy Aesculap nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info

Indikace

  • Neurochirurgická náhrada a augmentace struktur z pojivové tkáně