Lyoplant® Onlay

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Biologická náhrada tvrdé pleny mozkové

Lyoplant® Onlay je čistě kolagenní implantát vytvořený z bovinního perikardu. Speciální proces lyofilizace (vysušení mrazem) zajišťuje ochranu před ztrátou struktury vláken Lyoplant® Onlay tak, aby byla umožněna optimální fibroblastická proliferace.

Výhody:

  • Vodotěsnost zabraňující úniku likvoru.
  • Absorbovatelnost.
  • Vynikající tkáňová kompatibilita.
  • Rychlé a pravidelné zarůstání autologní pojivové tkáně.
  • Dobré manipulační vlastnosti, jako jsou rychlá rehydratace, vysoká pružnost a přizpůsobivost okolním anatomickým strukturám.

Indikace:

  • Neurochirurgická náhrada a augmentace struktur z pojivové tkáně.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info.

Lyoplant® Onlay je zdravotnický prostředek.