Mikronástroje YASARGIL microform

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Vícedílné nástroje s nasazeným uzávěrem

Zlatý standard navržený Prof. Gazi M. Yasargilem.

Nástroje prověřené praxí – nezbytnost pro každého neurochirurga.

Nástroje YASARGIL jsou dostupné v délkách 165 až 245 mm.

Charakteristiky:

  • Nástroje bajonetovitého tvaru.
  • Vyvrtané otvory pro snížení hmotnosti.
  • Rovné, nahoru a dolu zahnuté, do stran vyúhlené a vroubkované nůžky.
  • Kleště hladké nebo vroubkované.
  • Nádorové graspery lžičkovitého, kyretovitého a pilovitého tvaru.
  • Jehelec rovný nebo zahnutý nahoru.

Výhody:

  • Vylepšený výhled díky bajonetovitému tvaru nástrojů.
  • Ergonomický držák – spolehlivý úchop a držení díky anatomickému tvarování.
  • Lepší vyvážení – nižší hmotnost díky vyvrtaným otvorům.
  • Dobrá opora ruky mezi palcem a ukazovákem.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Vícedílné nástroje s nasazeným uzávěrem jsou zdravotnický prostředek, používaný univerzálně ve všech oborech chirurgie. Relativní kontraindikace: Následující podmínky, individuálně nebo v kombinaci, mohou vést k opožděnému hojení, resp. k ohrožení úspěchu operace: Lékařské nebo chirurgické stavy (např. komorbidity), které mohou znemožnit úspěch operace. Bezpečnostní pokyny: Aby se předešlo škodám v důsledku neodborné přípravy a aplikace a nebyl ohrožen nárok na záruku: • Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v návodu k použití. • Respektujte bezpečnostní informace a pokyny k provozní údržbě. • Výrobek a příslušenství mohou používat výhradně osoby s patřičným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi. • Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. • Před použitím výrobek zkontrolujte na funkčnost a bezchybný stav. • Návod k použití uchovávejte na místě přístupném pro uživatele. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.