Mikrochirurgické nůžky pro cívky

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nůžky Micro Coil

Hladké přestřižení kovového vlákna.

Standardní nůžky se mohou při střihání drátěného vlákna poškodit, zatímco mikronůžky jej přestřihnou svými robustními čepelemi hladce.

Mikronůžky jsou dostupné ve dvou velikostech.

Charakteristiky:

  • Mikronůžky zhotovené z vysoce kvalitní chirurgické oceli.
  • Extrémně pevné a vroubkaté čepelky.
  • Dva čepy pro dokonalý přenos síly.
  • Barevně označená zarážka omezující rozevření.
  • Anatomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje bezpečný, vyvážený a komfortní úchop.

Výhody:

  • Snadné přestřihnutí kovového vlákna.
  • Vroubkované čepele brání sklouznutí drátu z čelistí nůžek.
  • Ideální také pro tuhé tkáně.
  • Perfektní přenos síly – menší vynaložení síly k přestřižení tvrdého vlákna.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Mikrochirurgické nůžky pro cívky jsou zdravotnický prostředek. Mikrochirurgické nůžky pro cívky se používají při mikrochirurgických zákrocích k řezání a preparování tkání a cév a k protnutí drátů cívky. Rizika a nežádoucí účinky: V rámci zákonné informační povinnosti je třeba upozornit na následující rizika a nežádoucí účinky, obvyklé při používání chirurgických nástrojů. Jsou většinou specifická pro způsob použití, a ne pro výrobek samotný a jedná se mimo jiné o poranění okolní tkáně nedopatřením např. s následkem krvácení, infekce, nesnášenlivosti materiálu, nepovšimnutého zanechání součástí nástrojů v operační ráně atd. Bezpečná manipulace a příprava k použití: Aby se předešlo poškozením na pracovním konci: Produkt zaveďte opatrně přes pracovní kanál (např. trokar). Výrobek a příslušenství smějí provozovat a používat pouze osoby, které mají potřebné vzdělání, znalosti a zkušenosti. Prostudujte si návod k použití, postupujte podle něj a uschovejte si ho. Nový výrobek dodaný od výrobce po odstranění přepravního obalu a před první sterilizací důkladně strojně vyčistěte. Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Výrobek před každým použitím prohlédněte, zda neobsahuje: Volné, ohnuté, zlomené, prasklé, opotřebené a odlomené části. Nikdy nepoužívejte poškozený anebo vadný výrobek. Poškozený výrobek okamžitě vyřaďte. Jednotlivé poškozené díly okamžitě nahraďte originálními náhradními díly. Nebezpečí poškození nebo zničení mikrochirurgických nůžek v důsledku nevhodného použití. K protnutí drátů cívky z platiny používejte výhradně modely speciálně k tomu určené. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.