NaCl 0.9% B. Braun

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Vysokovakuové drenážní systémy ran podle Redona

Tento přípravek je roztok chloridu sodného k podávání pomocí male trubičky umístěné do žíly (jako infuze). Obsahuje chlorid sodný ve stejné koncentraci jako je koncentrace solí ve Vaší krvi. Bude vám podán jako náhrada tekutin a soli:

  • Pokud máte nedostatek tekutin nebo nedostatek tekutin a sodíku (izotonická nebo hypotonická dehydratace)
  • Pokud máte nízkou hladinu chloridu v krvi a abnormálně vysoké pH krve při ztrátě chloridů


Tento roztok je rovněž užíván

  • pro okamžitou náhradu krevního objemu po ztrátách krve
  • jako nosný roztok (vehikulum) pro jiné elektrolyty a léčivé přípravky
  • k léčbě ran a zvlhčování jejich obvazů