NaCl 0,9% B. Braun

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Oplachový roztok

  • Tento přípravek je roztok chloridu sodného k podávání pomocí malé trubičky umístěné do žíly (jako infuze). 
  • Obsahuje chlorid sodný ve stejné koncentraci jako je koncentrace solí ve Vaší krvi. 

Bude vám podán jako náhrada tekutin a soli:

  • Pokud máte nedostatek tekutin nebo nedostatek tekutin a sodíku (izotonická nebo hypotonická dehydratace)
  • Pokud máte nízkou hladinu chloridu v krvi a abnormálně vysoké pH krve při ztrátě chloridů

Roztok je rovněž užíván:

  • Pro okamžitou náhradu krevního objemu po ztrátách krve
  • Jako nosný roztok (vehikulum) pro jiné elektrolyty a léčivé přípravky
  • K léčbě ran a zvlhčování jejich obvazů

NaCl 0,9% B. Braun oplachový roztok je zdravotnický prostředek. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před jeho použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s tímto zdravotnickým prostředkem, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.